Posts on Twitter:

Espanya lidera la implantació del Sistema Europeu de Gestió de Trànsit :

Quan la amb permetia la comunicació de societats humanes ordenada al el era protagonista, prova d'això és l'ostentosa estació de . Restant sola del que n'havia estat, avui abandonada per la
L’Observatori del Civisme del reclama una actuació normativa, judicial, policial, educativa i de comunicació d’acord amb la gravetat del problema d , els costos socials pels usuaris, el risc d’atropellament, electrocucióPosts on Tumblr: