Posts on Twitter:

Teknologiset ratkaisut ja robotiikka voivat parantaa ihmisten arkea, esim. muistisairaiden elämänlaatua. Ihmistä ei kuitenkaan mikään teknologia korvaa, ei edes kehräävä robottikissa.
piti pätsätä ja buutata että sai ostoslistan auki .. ja sitten loppui sähkö. Idea on hyvä, mutta tabletista loppuu puhti ja responsiisivuus vähän väliä.
”Uudet energiansäästö-, lämmitys- ja biokaasuratkaisut. Niitä haluamme kehittää yhdessä kumppaneidemme kanssa”, sanoo Loiste-yhtiöiden toimitusjohtaja Reino Huusko.
"'istä huolimatta englantilaiset ovat hyvä esimerkki onnistuneista 'hankkeista julkisella sektorilla." korostaa digitalisaation tuomia mahdollisuuksia yrityksille ja koko yhteiskunnalle:
Joko olet tutustunut Digitalisaatio ja nuorisotyö -julkaisuumme? Teoksen toimittanut Verken kirjoitti myös blogikirjoituksen 'n digitalisaatiosta. Käy kurkkaamassa mitkä ovat nuorisotyön 'n kolme kehittämiskulmaa 👉Retweet Retweeted Like Liked
Show this thread
Kyberturvallisuus asettaa haasteita pk-yritysten liiketoiminnalle. Vain joka viides mikro- ja pienyrityksistä panostaa henkilöstönsä kyberturvallisuusosaamisen kehittämiseenRetweet Retweeted Like Liked

antoi lausuntonsa 'n 'järjestelmästä. 🗝️ Kuntien digitalisaation edistäminen on tärkeää, mutta rahoitus kannustinjärjestelmään pitää tulla 'järjestelmän ulkopuolelta. Lausuntoaikaa 27.2. saakka!Show this thread
Hei B2B, unohtuiko ihminen? kysyy Minna Ruusuvuori Kauppalehden blogissa. Postauksessa pohdintaa B2B-sektorin digitaalisten palveluiden nykytilasta:
Hymyileväistä sakkia 'n opissa tänään 😊 Käynnissä digipainotteinen yrittäjän ammattitutkinto
Teemme loistavaa yhteistyötä kanssa. Aivoverenkiertohäiriöpotilaan digihoitopolku rakentuu. Hienoa, että potilas hyötyy uusista mahdollisuuksista.
Seuraa 'n ajankohtaisia kuulumisia! Alamme julkaista keväällä uutta uutiskirjettä, joka nostaa esille kiinnostavia näkökulmia digitalisaatioon. Tilaa uutiskirje osoitteessa rastittamalla lomakkeelta kohta Digitalisaatio-uutiskirje!Retweet Retweeted Like Liked

Yhteistiloja on turvallista käyttää digitaalisen varaus- ja kulunohjausjärjestelmämme kautta! Parasta on, että voit varata jo alkaneen vuoron heti halutessasi!
Kurkista tulevaisuuteen Keväthumauksessa 3.4. ! Futuristi ’in aiheena ”Technology & Humanity – the next 20 years”. Seminaarissa ohjelmaa sekä suomeksi että englanniksi. Varaa paikkasi nyt

Posts on Tumblr:

Mitä digitaalisen liiketoiminnan opinnoista jäi käteen?

Ryhmässä mietimme, mitä digitaalinen liiketoiminta oli mielestämme ennen kurssin alkua. Ensimmäinen mielikuva siitä koostui käytännössä nettisivuista, applikaatioista ja online-markkinoinnista, mutta tosiasiassa se on paljon laajempaa. Kun alkaa tarkemmin miettimään asiaa, kuten myös kurssin myötä opimme, digitaaliseen liiketoimintaan liittyy kaikki it-ratkaisuilla liiketoimintaa kehittävät asiat. Nykypäivänä ei ole yritystä ilman minkäänlaista digitaalista liiketoimintaa.  Monet digitaaliset kanavat ovat olleet meille entuudestaan tuttuja ja myös päivittäisessä käytössä, mutta kurssilla nousi esille myös monta uutta digitaalista ratkaisua.

Kurssin aikana on tullut entistäkin selvemmäksi, että etenkin kansainvälisesti toimivat yritykset jäävät kilpailijoiden jalkoihin väistämättä, elleivät ne panosta digitaalisuuteen. Pikkuisille paikallisille yrityksille digitaalisuus ei ehkä ole yhtä lailla elinehto, mutta digitaalisia ratkaisuja kannattaa silti lähteä miettimään. Ainakin yrityksen perustiedot pitäisi olla helposti asiakasryhmän saatavilla myös verkossa, jotta tieto siitä kantautuisi potentiaalisille asiakkaille asti. Tämän hetkinen tilanne on, että lähes kaikki suomalaiset kuluttajat etsivät tietoa yrityksistä hakupalveluista, mutta vain alle kolmasosa yrittäjistä kokee asiakkaiden löytävän heidät hakusanamainonnan kautta.

Digitalisaatio mahdollistaa liiketoiminnan tekemisen täysin uudella tavalla. Yrityksien on nykypäivänä paljon helpompaa kerätä asiakkaistaan dataa sekä luoda erilaisia kanta-asiakasrekistereitä. Tekoälyn avulla voidaan korvata työtä, joka on aikaisemmin pitänyt tehdä ihmisten toimesta ja näin yritykset voivat toimia kustannustehokkaammin. Osa nykyajan yrityksistä on myös ottanut käyttöönsä AR:n eli lisätyn todellisuuden. Yksi näistä yrityksistä on Virtual Traveller, joka tarjoaa VR-laseilla matkakokemuksia esimerkiksi liikuntarajoitteisille henkilöille, jotka eivät pysty itse matkustamaan.

Digitaalisuus on tulevaisuuden innovaatioiden kivijalka. Hyvin harva yritys tulee enää pärjäämään ilman jonkinlaisia sähköisiä tai verkossa toimivia ratkaisuja. On sitten kyseessä uusien asiakkaiden tavoittaminen sosiaalisessa mediassa tai sähköiset toiminnanohjausjärjestelmät, jokainen yritys tarvitsee edes perustason ymmärrystä digitaalisten ratkaisujen toiminnasta. Kaltaisemme tulevaisuuden ammattilaiset hyötyvät huomattavasti näistä taidoista työelämässä – se on jopa meidän kilpailuetumme työmarkkinoilla.

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA - mahdollisuus jota ei kannata olla käyttämättä

Digitaalinen liiketoiminta on suuressa roolissa nykyajan liike-elämässä. Tulevaisuudessa yksikään yritys ei pysty paeta digitaalisuuden tuomaa muutosta, joka tuo runsaasti mahdollisuuksia menestymiseen.

Digitalisaatio herättääkin suuren määrän useita kysymyksiä. Miten digitalisaatiosta saa imettyä parhaimman hyödyn sekä mitä ja miten kannattaa digitalisoida?

Digitalisoituminen näkyy päivittäin jokaiselle kuluttajalle kuin myös yrityksille. Tänä päivänä on mahdotonta löytää niin sanottua ¨vanhan koulukunnan¨ yritystä, jolla ei olisi mitään digitalisaatioon liittyvää asiaa. 

Hypermarketeissa on käytössä sähköiset kassakoneet, joihin jokainen suomalainen törmää väkisinkin melkeinpä päivittäin. Jopa lääkärien vastaanotot voidaan nykypäivänä varata sähköisesti, joka on huima harppaus verrattuna siihen mitä se oli vielä vuosituhannen vaihtuessa.


Nykypäivänä herääkin kysymyksiä, että miksi jokaisen yrityksen liiketoiminta on jo nyt digitaalista liiketoimintaa?

Suurin syy äsken heitetylle kysymykselle löytyykin suoraan meistä itsestämme eli asiakkaista. Asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut erittäin paljon. Niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaat tekevät hankintoja verkossa. Verkon monipuolisuus on mahdollistanut useiden eri yritysten katalogien kasvamisen moninkertaisiksi – mutta se on tuonut samalla esille piirteen asiakkaiden odotusten räjähtämäisessä kasvussa.

Nykypäivänä jokaisen yrityksen on oltava hereillä teknologian tuomasta kehityksestä, koska jos sinä itse et hyödynnä mahdollisuuttasi teknologian kehittyessä, niin et edes kissaa kerkeä sanoa, kun jo kilpailijasi on tarrannut uuteen teknologiaan. Teknologia nimittäin mahdollistaa liiketoiminnan harjoittamisen huomattavasti tehokkaammin sekä tuottavammin. Kuka ei haluaisi tarjota palvelua, joka on samalla sekä TEHOKAS että TUOTTAVA???


Minulla itselläni onkin erittäin läheinen näkökulma digitalisaation kehittymisen tuomaan liike-elämän salaisuuksiin, koska olen itse osakkaana ProcurePlaza Oy:ssä, joka tarjoaa B2B-asiakkailleen yhtä verkkokauppapaikkaa, josta pystyy tekemään hankinnat suoraan monelta eri toimittajalta. Puhumme yritysten ¨häntien¨ hallinnasta yhden palvelun kautta, tarkoittaen hankintoja, joita yritys ostaisi muuten useasta eri paikasta ja se hankaloittaisi kulujen kontrollointia. Olemme kilpailuttaneet niin it-tuotteiden toimittajista (Power) aina etälääkärikäynteihin asti (Täsmä Työterveys). Tämä palvelu on suora osoitus siitä, kuinka paljon on mahdollista saada aikaiseksi digitalisaation kehityksen myötä, ja yrityksen kasvamisen resurssit ovatkin rajattomat, koska kaikki ovat automatisoitu, niin tilauksista tiliöintiin saakka. Helppoa ja kivaa asiointia!


Digitalisaatio on asia, jonka jokaisen tulisi tunnistaa mahdollisuutena tulevaisuutta ajatellen, nykypäivänä kun digitalisaatio on lähes pakollista toimialasta riippumatta. Onko se hyvä juttu? – Sen vain aika voi näyttää!!

Miten meidän ryhmämme kehittyi?

Helpottaako digitalisaatio ja hurjan nopea muutos elämää? Kaikilla on tähän erilainen vastaus. Nopea kehitys voi olla mahdollisuus, mutta myös uhka!

Miten digitaalinen liiketoiminta -opintojakso on kokonaisuudessaan muuttanut käsitystämme digitalisaation liittymisestä omiin kokemuksiimme? Sitä avaamme tässä blogissa ja kerromme, mitä olemme itse omaksuneet ja oppineet tänä aikana projektityön työstämisen myötä.

Ensimmäinen aihe

Tehtävänantomme oli vapaasti pohtia, mitä digitaalinen liiketoiminta on ja vähän harjaannuttaa sitä, miten arkipäiväistä digitalisaatio yhteiskunnassamme on nykypäivänä.

Digitaalisella liiketoiminnalla tarkoitetaan verkon, mobiilisovellusten ja tietokoneohjelmien kautta toimivaa liiketoimintaa. Hyviä esimerkkejä ovat erilaiset verkkokaupat, nettiajanvarausjärjestelmät ja digitaalinen markkinointi. Erilaiset tietokoneohjelmat ovat myös merkittävä osa sitä. 

Aihetta pohdittuamme totesimme, että digitaalinen liiketoiminta on laaja käsite. Siihen kuuluvat verkossa, mobiilissa ja ohjelmistoilla toimivat liiketoiminnan osa-alueet. Muutamia hyviä esimerkkejä ovat digitaalinen markkinointi, verkkokauppa ja verkkopankit.

Digitalisaatio ja digitalous

Digitalisaatio on nykyajan megatrendi, joka antaa uusia työkaluja toimia toisin kuin ennen. Tästä megatrendistä hyötyvät sekä yritykset että itse loppukäyttäjät. Yritykset saavat valtavan määrän dataa ymmärrettävässä muodossa, jonka avulla pystyvät palvelemaan asiakkaitaan paljon kustannustehokkaammin. Asiakkaista kerätään paljon tietoja erilaisista lähteistä, jonka jälkeen yritykset markkinoivat tuotteitaan ja palvelujaan tarkasti valitulle kohderyhmälle. 

Ihmisillä pitää olla myös aina oikeus pysyä digitalisaatiosta pois. Kaikki ihmiset eivät halua sitä samaa, pitää aina olla monta vaihtoehtoista tapaa toimia tässä yhteiskunnassa. Tätä pohdittuamme totesimme, että nyky-yhteiskunta vaatii ihmiseltä ehkä liiankin suurta verkostoitumista digitalisaation myötä.

Mobiilisovellukset ja some

Työskentely sosiaalisessa mediassa edellyttää hyviä viestinnällisiä ja sosiaalisia taitoja. Sen lisäksi on osattava hyödyntää sosiaalisen median eri kanavia oikealla tavalla ja hallittava verkon käyttäytymissäännöt. Työskennellessä tulee olla avoin oppimaan uutta, koska tekniset alustat muuttuvat, trendit vaihtuvat ja alalla tapahtuu muutoksia.

Monilla yrityksillä on tavoitteena olla sosiaalinen brändi, joka on saavutettavissa siellä, missä asiakas haluaa viettää aikaa, ja silloin, kun hän haluaa keskustella ja kommentoida. Tehtäviä tehdessä opimme hyvin sen, miten paljon nyky-yritykset panostavat omiin sosiaalisiin kanaviin tavoittaakseen asiakkaat. Sosiaalinen media tuo myös näkyvyyttä ja tunnettavuutta, mikä lisää yritysten uskottavuutta.

Digitaalinen markkinointi ja sisällöt

Lyhyesti markkinointiajattelu selittää yritysten ja asiakkaiden käyttäytymistä erilaisissa markkinoinnin tilanteissa. Se on lyhyestä historiastaan huolimatta käynyt läpi monenlaisia vaiheita ja muutoksia.

Ennen markkinointitieteen tai -käsitteen syntyä vallalla oli tuotantolähtöinen ajattelu. Silloin yritysten keskeinen toiminto oli tuotteiden valmistus. Asiakkaista ei välitetty eikä tuotteita mainostettu yhtään, kaikki tuotteet meni kaupaksi suuren kysynnän ja pienen tarjonnan ja kilpailun takia. 

Yksi uusista käsitteistä, joita opimme on inbound-markkinointi. Inbound-markkinointi on markkinointimalli, joka pyrkii siihen, että potentiaalinen ostaja hakeutuu itse vuorovaikutukseen markkinoijan kanssa. Inbound-markkinoinnissa on keskeistä asiakkaan suostumus vastaanottaa markkinointiviestejä. Hyvä esimerkki tästä on, kun asiakas on aidosti kiinnostunut tuotteesta tai palvelusta ja tilaa yrityksen suoramarkkinointikirjeen.

Verkkopalvelut ja SEO

Tämän tehtäväpaketin yhteydessä tuli etenkin tutustuttua Suomen suosituimpiin verkkopalveluihin. Suosituimpia verkkopalveluja Suomessa tutkii muun muassa Fiam.fi. Heidän tutkimus on erittäin laaja sillä se tutki 4 612 000 suomalaisen verkon käyttöä eri älylaitteilla. Tutkimus paljasti, että suosituimpien sivustojen top 20 -kärki koostuu pääasiassa uutis-, myynti- ja keskustelupalstasivustoista.

SEO eli hakukoneoptimointi on tyypillisimmin sivuston optimoinnilla haettavaa näkyvyyttä. Hakukoneoptimoinnilla pyritään pääsemään hauissa kärkipäähän. Kärkipäässä olemisella yritys saavuttaa liikennemäärien kasvua ja sitä myöten tuloja. Se on myös erittäin tehokas keino mainostaa yritystä järkevillä kustannuksilla.

Varmasti kaikille tutuin hakukone – Google – tarjoaa hyvän esimerkin siitä, miten optimoinnilla saadaan hyvin näkyvyyttä. Googlen palvelua käytettäessä usein klikataan vaan ensimmäisen sivun linkkejä, tällöin tarvitaan loistavaa optimointia, että saa oman yrityksen tai palvelun hakutuloksien kärkipäähän ja asiakkaiden näkyviin.

Verkkokauppa ja ostaminen

Verkkokaupan osuus kokonaiskaupasta jatkaa nopeaa kasvuaan Suomessa ja maailmalla. Paytrailin raportista “verkkokauppa Suomessa” pystyi tulkitsemaan hyvin, miten kovalla kasvuvauhdilla verkkokauppa Suomessa kehittyy. Tutkimuksesta muun muassa ilmeni, että vuodesta 2017 vuoteen 2018 verkkokaupan liikevaihto kotimaassa kasvoi peräti 18 %. Selvää ennestään oli, että verkkokaupan osuus kasvaa suhteessa perinteisiin kanaviin, mutta se miten suurta kasvu oli yllätti.

Myös ostaminen on murroksessa. Vanhanaikaiset maksutavat siirtyvät uusien tieltä. Uusia maksutapoja pohdittaessa tuli juuri mieleen helppokäyttöisyys ja reaaliaikaisuus. Näitä päivittyneitä maksutapoja ovat muun muassa lähi- ja mobiilimaksaminen, jotka vielä lähitulevaisuudessa kehittyvät ja mahdollisesti myös syrjäyttävät perinteisiä tapoja entisestään.

Doniyor Abdulazhanov, Elias Jimenez, Hemmo Laurell, Henri Pero, Eetu Saarinen & Niko Vihervuori


Mitä opimme?

Uuden kehittäjän moduuli koostui innovaatio-osaamisesta, digitaalisesta liiketoiminnasta sekä analysointiosaamisesta. Digitaalinen liiketoiminta -kurssin aiheena oli digitalisaation vaikutus yritystoimintaan. Opiskelimme kurssin aikana esimerkiksi digitaalista markkinointia, digitaloutta, mobiilisovelluksista ja sosiaalisesta mediasta sekä verkkokaupoista ja verkkopalveluista. Kirjoitimme joka viikko eri aiheista blogikirjoituksen, ja jaoimme tehtävät ryhmän sisällä niin, että jokainen kirjoitti eri aiheesta. Tämä mahdollisti laajemman ymmärryksen tunneilla käsitellyistä asioista.  

Opimme, kuinka tärkeää digitalisaatio on yritysten menestymisen kannalta, ja oikeastaan välttämättömyys tulevaisuudessa pärjäämiselle. Kilpailukykyisenä pysymisen edellytyksenä on myös yrityksen digitaalinen markkinointi, johon kuluttaja ei voi välttyä törmäämästä nykypäivänä. Digitaalinen markkinointi oli kaikille meistä jo ennaltaan tuttua, mutta tunneilla opimme asiasta vielä syvällisemmin. Mielestämme jatkuva digitalisaation kasvu on hyvä asia niin yritysten kuin kuluttajankin kannalta, sillä se helpottaa ja nopeuttaa asioiden hoitamista.  

Käsittelimme tunneilla ja blogikirjoituksissamme myös mobiilisovelluksia ja sosiaalista mediaa. Nämä ovat nykynuorille arkipäivää, mutta näiden käyttö on myös yleistynyt vanhempien ihmisten keskuudessa. Nämä kanavat ovat suuressa osassa yritysten digitaalista markkinointia. Ihmisten, erityisesti nuorten, tavoittaminen tätä kautta on helpompaa kuin perinteisen markkinoinnin kautta. Uskomme, että sosiaalisen median merkittävyys tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa.  

Verkkokauppa ja sen helppous varmasti vetoavat moneen kuluttajaan. Tämän myötä esimerkiksi kauppakeskuksissa käyminen on vähentynyt. Kaikki ryhmästämme käyttävät verkkokauppoja, ja olikin mielenkiintoista oppia lisää niiden toiminnasta ja vaikutuksesta ostajakäyttäytymiseen. Uskomme, että tulevaisuudessa kivijalkakauppojen suosio vähenee entisestään ja ihmiset siirtyvät verkkokauppoihin. Kilpailun kasvaessa toimitusnopeus ja suora kotiinkuljetus varmasti kehittyvät. Eniten uutta tietoa saimme erilaisista verkkopalveluista, esimerkiksi hakukoneoptimoinnin toiminnasta oli mielenkiintoista oppia lisää.

Kurssin aikana teimme ryhmässämme projektityötä, jossa pääsimme soveltamaan oppimaamme. Saimme Reimalta toimeksiannon kehittää ReimaGo nimistä sovellusta, jota lähdimme työstämään mielenkiinnolla. Innovointiosaamisen tunneilla saimme konkreettisia ohjeita, miten lähteä suunnittelemaan projektia, ja tutuiksi tuli muun muassa fasilitoinnit sekä itsenäinen ryhmätyöskentely. Analysointiosaamisen tunneilla puolestaan opimme erilaisia analysointitapoja ja niiden soveltamista käytännössä. Projektin tekemistä motivoi se, että teimme yhteistyötä tunnetun yrityksen kanssa. Mielestämme kurssi oli opettavainen ja tulevaisuuden työelämän kannalta hyödyllinen.

Digitaalinen tulevaisuus

Heipparallaa!

Seuraavaksi katsotaan vähän videoita.

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=ozLaklIFWUI

Tässä videossa näytettiin kaikkien esineiden olevan älylaitteita. Seinät, ikkunat, pöydät, jopa pieni boardingkortti ovat kosketusnäyttöisiä älylaitteita ja joka paikassa pystyy tekemään kaikenlaista näiden laitteiden avulla ja pystyy myös olemaan monessa paikassa samaan aikaan olematta oikeasti fyysisesti paikalla. Teknologian näytetään olevan apuna helpottamaan elämää; kännykkä muistuttaa jokaikisestä asiasta mitä sinun pitää päivän aikana tehdä tai missä sinun pitäisi olla, eikä sinun itse tarvitse muistaa mitään. 

Mielestäni tämä maailma näyttää realistiselta tulevaisuutta ajatellen; voisin kuvitella joskus maailman näyttävän tältä, sillä tähän suuntaan ollaan jatkuvasti menossa ja kehittämässä teknologiaa.


Video 2: https://vimeo.com/166807261

Toisessa videossa kuvattiin henkilöä minä-perspektiivistä. Tämä henkilö elää maailmassa, jossa ollaan verkossa pelimaailmassa. Henkilö ei tiennyt välillä enää edes kuka oli ja häntä ohjelmoitiin jatkuvasti erilaisten applikaatioiden kautta. Ne saivat hänet tekemään erilaisia tosi-elämän asioita toivoen saavan lisää pisteitä ja kerryttääkseen erilaisia tasojaan. Nämä pelimaailman ihmiset haluavat kerätä ja suojella kaikin keinoin pisteitään.

Pakko myöntää, että minulle tuli vähän huono olo katsoessani videota ja kuvitellen sen olevan oikeaa elämää. Video on upeasti tehty ja siksi aika realistisen oloinen, mutten ikimaailmassa toivoisi tällaista elämää, vaikka voisin kuvitella, että tähänkin suuntaan oltaisiin jossain kohtaa menossa. Kirjoitin aikaisemmin postauksen pelillistämisestä, eli ihmisten saamisesta tekemään mitä itse haluaa siten, että tarjoaa heille erilaisia pieniä palkintoja siitä hyvästä, eli tehdään psykologista manipulointia, jossa kuitenkin kummatkin osapuolet saavat haluamansa. Tämä video kuvaa pelillistämisen ihan överi-levelinä, eli siten että koko elämä ollaan pelillistetty; “tee tämä niin saat pisteitä!” 

Videon kaltainen idea nähdään myös Netflix elokuvassa Nerve, jossa nuoret pelaavat tosielämän totuutta ja tehtävää ja kilpailevat keskenään rahanhimossa.

Tulevaisuudenkuvan tulkitseminen positiiviseksi tai negatiiviseksi riippuu henkilöstä. Jotkut ovat sitä mieltä, että tämä on tosi-magee -juttu, mutta uskon suurimman osan olevan yhtä hämillään tästä kuin minäkin.  

Verkkomarkkinoinnin harjoitteet

Fonectan ”Markkinointi Nyt” -oppaan mukaan yritys, jota ei löydy verkossa, ei käytännössä ole olemassa. Se kuinka asiakas löytää yrityksen luokse, on suurimmalta osalta digitaalisia väyliä pitkin; 83% suomalaisista etsii tietoa hakupalveluista, kuten googlesta. Lisäksi yhä useampi suomalainen käyttää mobiililaitteita, joten sivujen mobiilioptimointi on kriittisen tärkeää käyntikokemuksen kannalta.

Digitalisaation myötä tehokkain markkinointi on siirtynyt suurimalta osalta verkkoon, ja myös ostokäyttäytyminen on muuttunut. Asiakas pystyy helposti tekemään vertailuja yritysten välillä, jos tuotetta tai palvelua on muilla toimijoilla tarjolla. Erityisesti B-to-B puolella olisi tarvetta panostaa verkkonäkyvyyteen, koska business puolella tehdään hyvin samantyyppistä vertailua, ja tiedon etsintää, kuin kuluttajapuolella. Markkinoinnin tulee olla tavoitteellista, kiinnostavaa ja ammattimaisesti hoidettua.

Fonectan listasi oppaassaan viisi digitaalisen markkinoin ohjenuoraa yrityksille, joita ovat;

Luo vahva perusta

Onhan yritys verkossa, ja näkyyhän se oikeissa kanavissa? Pelkät verkkosivut eivät ehkä enää riitä, vaan näkyvyyttä muuallakin vaaditaan. Onhan yritys niissä kanavissa, joissa sen asiakkaatkin ovat?

Laita perusasiat kuntoon

Tähän kuuluvat kotisivut, sekä hakukoneoptimointi. Kotisivujen tulee olla käyttäjäystävälliset, visuaaliset, informatiiviset, sekä mobiilioptimoidut. Hakukoneoptimoinnilla saadaan asiakas ohjattua yrityksen sivuille, esimerkiksi google haun kautta. Mitä ylempänä hakukoneen tuloksissa yritys on, sitä todennäköisempää että ostaja klikkaa sivuille sisään.

 Kasvata näkyvyyttäsi ja hanki lisää asiakkaita

Mainonta digitaalisissa kanavissa, kuten Facebookissa ja LinkedInissa. Facebookissa mainonta tavoittaa helposti kuluttaja-asiakkaat, sekä yrityspuolen ostajat. LinkedIn on erityisen tehokas B-to-B puolella. Yhteistyöt somevaikuttajien kanssa ovat erittäin tehokas keino saada näkyvyyttä, ja ohjata asiakkaita yrityksen luokse.  

Nauti näköalapaikasta

Data auttaa tehostamaan, sitä voidaan hyödyntää markkinoinnissa muun muassa oman asiakasrekisterin kautta, tai kohdentamisen työkaluilla verkossa. Yrittäjä voi hyödyntää dataa sekä kuluttaja-asiakkaisiin, että B-to-B asiakkaisiin.

 Hoida näkyvyyttäsi

Verkkosivuja ja sosiaalisen median sivuja tulee päivittää säännöllisesti, koska tämä antaa yrityksestä ulospäin ”hyvin hoidetun”- kuvan. Sisällöntuotantoon tulee panostaa, se erottaa loppukädessä jyvät akanoista. Differoituminen ja tarinan kerronta ovat osa yrityksen brändiä -Tätä voidaan helposti tukea oikeanlaisten sisältöjen avulla.


Lähde: Fonecta Markkinointi Nyt -Opas verkkomarkkinoinnista

Originally posted by shadeykris

Digitalisaatio ja digitalous

Älä anna teknologian hallita elämääsi! Elämme sellaisia aikoja, kun teknologia muuttuu hurjaa vauhtia, ihmiset eivät aina pysy mukana. Keksitään päivittäin uutta. Helpottaako digitalisaatio ja hurjan nopea muutos elämää? Kaikilla on tähän erilainen vastaus. Nopea kehitys voi olla mahdollisuus, mutta myös uhka!

Originally posted by neweresth

Digitalisaatio on nykyajan megatrendi, joka antaa uusia työkaluja toimia toisin kuin ennen. Tästä megatrendistä hyötyvät sekä yritykset, että itse loppukäyttäjät. Yritykset saavat valtavan määrän dataa ymmärrettävässä muodossa, jonka avulla pystyvät palvelemaan asiakkaitaan paljon kustannustehokkaammin. Asiakkaista kerätään paljon tietoja erilaisista lähteistä, jonka jälkeen yritykset markkinoivat tuotteitaan ja palvelujaan tarkasti valitulle kohderyhmälle. Pysyykö laki tämän nopea kehityksen perässä? – Minusta mikään laki ei voi pysyä kaiken kuhinan perässä, joka syntyy, kun ihmiset, yritykset ja yhteisöt luovat päivittäin. Tästä syystä digitalisaatio voi olla meille myös uhka.

Originally posted by meli-the-scary

Toivon ja haluan, että ihminen hallitsisi digitalisaatiota ja sen tuomia muutoksia eikä toisin päin. Ihmisillä pitää olla myös aina oikeus pysyä digitalisaatiosta pois. Kaikki ihmiset eivät halua sitä samaa, pitää aina olla monta vaihtoehtoista tapaa toimia tässä yhteiskunnassa. Minua harmittaa nähdä ihmisiä, jotka ovat erittäin riippuvaisia kännyköistään ja sosiaalisesta mediasta. Erittäin surullista on myös se, että heidän reaalinen elämänsä jää ”elämättä”.

Tulevaisuuden digimaailma

Teknologia on kehittynyt viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana niin nopeasti, että vauhdissa on vaikea pysyä mukana. Vielä 2000-luvun vaihteessa soitin ystävilleni lankapuhelimella ja kuuntelin musiikkia kaseteilta tai CD-levyiltä. Tietokone oli mikron kokoinen mötikkä, jossa itse näyttö oli kuitenkin pieni ja grafiikka epätarkkaa.

Jatkuuko kehitys yhtä hurjana? Millainen on digitalisaation täyttämä maailmamme tulevaisuudessa?

Tulevaisuuden visiot

Microsoft Office Labsin tuottamassa Future vision 2020 -videossa kosketusnäytöt ovat kaikkialla. Koulussa lapset pääsevät kommunikoimaan kansainvälisesti, kun seinällä on jättimäinen interaktiivinen näyttö kahden maan välillä. Oppilaat piirtävät ja kirjoittavat siihen, eikä kielimuurikaan ole ongelma näytön toimiessa myös kääntäjänä. Työpaikoilla niin seinät kuin pöydätkin toimivat tietokoneen tapaan ja niitä koskettamalla voi tarkastaa jäljellä olevan parkkiajan tai katsella projektiin liittyviä 3D-kuvia. Jopa sanomalehdet ja lentokoneen maihinnousukortit ovat muuttuneet sähköisiksi, mikä toisaalta on jo nykypäivää, kun yhä useampi lukee lehtensä verkkoversiona ja tekee lähtöselvityksen puhelimella.

Keiichi Matsudan Hyper-Reality –video on toisenlainen. Siinä fyysinen ja virtuaalinen todellisuus ovat sekoittuneet ja elämä näyttää siltä kuin olisi videopelin sisällä. Maailma on sekavan täynnä värejä, valoja sekä ääniä, ja silmien edessä on jatkuvasti kosketusnäyttö, johon ilmestyy uusia tehtäviä. Ihmiset keräävät pisteitä hyvistä teoista, esimerkiksi julkista liikennettä käyttämällä ja tekevät virtuaalisen ohjelman heille määräämää työtä. Jos elämä käy liian tylsäksi tai joutuu onnettomuuteen, voi muutamalla klikkauksella aloittaa uuden elämän uudella identiteetillä. Tällöin ansaitut pisteet kuitenkin katoavat ja tehtävälista alkaa alusta.

Rajattomat mahdollisuudet

Microsoftin videolla on haluttu luoda positiivinen kuva tulevaisuuden digitaalisuudesta ja sen tuomista mahdollisuuksista, kun taas Hyper-Reality –videossa maailma näyttää enemmänkin kaaokselta. Todellisuudessa tulevaisuus voi olla mitä tahansa näiden väliltä. Digitalisaatio luo rajattomasti mahdollisuuksia kehittää esimerkiksi koulujen oppimismetodeita ja työpaikkojen toimintatapoja. Myös arkielämä muuttuu helpommaksi, kun kaikki tarpeellinen löytyy muutaman klikkauksen päästä. Toisaalta ihmisten välinen kommunikointi vähenee, kun tuijotamme yhä enemmän vain näyttöä ja muutumme entistä laiskemmiksi kaiken tullessa luoksemme. Onko digitalisaatio ottamassa vallan meistä?

Ennen ei käynyt mielessäkään, että puhelinta voisi joskus kuljettaa jatkuvasti mukana, joten mistä tiedämme kuinka paljon teknologia jatkaa kehittymistään tulevaisuudessa. Kukaan ei osaa etukäteen sanoa onko muutos positiivinen vai negatiivinen, mutta varmaa on, että digitaalinen maailma tulee muuttumaan vielä monta kertaa.

- Emma

Mitä on digitaalinen liiketoiminta?

Digitalisaatiolla on vahva rooli ja se näkyy monella eri tapaa liiketoiminnassa. Tänä päivänä lähes jokainen yritys hyödyntää digitalisaatiota jollain tavalla omassa toiminnassaan. Itselleni tuli ensimmäiseksi digitaalisesta liiketoiminnasta mieleen verkkokauppa. Se on asiakkaalle nopea ja vaivaton tapa tehdä ostoksia. Nykyään jopa ruokaostokset voi hoitaa verkossa. Toinen erityisesti palvelualoilla lisääntynyt digitalisaation muoto ovat itsepalvelukassat ja -automaatit. Monet isot yritykset, esimerkiksi pankit ja vakuutusyhtiöt, tarjoavat asiakkailleen Chat -palvelua verkkosivuillaan. Asiakkaita kannustetaan yhä enemmän tällaiseen toimintaan.

Digitalisoimalla toimintoja yritykset pyrkivät esimerkiksi kustannustehokkuuteen ja myynnin kasvattamiseen. On edullisempaa hyödyntää itsepalvelukassoja, joita valvoo yksi työntekijä, kuin pitää saman verran kassalinjoja auki. Robotiikkaa ja automatisointia hyödynnetään yhä enemmän. Eri ohjelmistoihin voidaan asentaa ja kehittää robotteja, jotka tekevät osan työstä. Tilitoimistot pyrkivät paperittomaan ympäristöön ja yritykset lähettävät e-laskuja, jotka asiakkaat voivat hyväksyä ja maksaa esimerkiksi suoraan mobiililaitteeseen ladatun sovelluksen kautta. Vaikka työtehtävien automatisointi vähentää etenkin palvelualojen henkilökunnan tarvetta, se lisää samalla muita työmahdollisuuksia.

Yritykset ovat aina keränneet tietoja asiakkaistaan tavalla tai toisella. Datan keräämisen perusteella voidaan parantaa asiakaskokemusta sekä kehittää uusia palveluita. Asiakkaan ostokäyttäytymistä seurataan ja sen perusteella voidaan myöntää bonuksia ja markkinoida erilaisia tuotteita. Monissa verkkokaupoissa houkutellaan asiakkaita antamaan sähköpostiosoitteensa ja tilaamalla uutiskirjeen, että saa alennuskoodin, jonka voi hyödyntää kyseisessä verkkokaupassa. Yritykset luovat kyselyitä, joihin vastaamalla asiakas osallistuu esimerkiksi arvontaan. Kaikki tämä tapahtuu nykyisin digitaalisesti tietokoneella tai mobiililaitteella.

Digitalisaation ja etenkin asiakastietojen säilyttämiseen liittyy myös riskejä. Verkossa tulee lukuisia mahdollisuuksia vastaan, jossa pyydetään jotain tietoja asiakkaasta. Toukokuussa 2018 voimaan tuli uusi henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota sovelletaan kaikissa EU-maissa. Sen tarkoituksena on esimerkiksi parantaa henkilötietojen suojaa sekä edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä. Ostamalla tuotteita verkossa, tarvitaan joko henkilötiedot laskutusta varten tai suoraan pankkitiedot verkkomaksua varten.

Viestintä ja markkinointi hoituu helposti verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa. Kuluttajat etsivät tietoa yrityksistä Internetin kautta. Tämän takia melkein jokaisella yrityksellä on tai olisi hyvä olla kotisivut sekä toimintaa sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa, Twitterissä tai Instagramissa. Mainoksia näkee televisiosta ja Internetistä, kuulee radiosta tai niitä laitetaan esimerkiksi YouTubessa videoiden väliin kaupallisissa yhteistöissä. Ainakin osan painetuista tarjouslehdistä, joita jaetaan kuluttajille Postin kautta, saa nykyisin myös digiversiona.

Tiivistettynä, digitaalinen liiketoiminta on erittäin laaja käsite. Riippuen yrityksistä, melkein jokainen hyödyntää digitalisaatiota jollain tavalla. Se luo rajattomasti uusia mahdollisuuksia. Mielestäni digitalisoituminen on hyvä idea. Itse käytän paljon puhelimeen ladattavia sovelluksia ja hoidan asioita niiden kautta. Tämä vaatii sen, että sovellukset on huolellisesti suunniteltu, helppokäyttöisiä ja yksinkertaisia. Ne vaativat myös jatkuvaa päivitystä. Totuus on se, että maailma kehittyy ja digitalisoituu jatkuvasti. Yritysten on oltava siellä, missä asiakkaatkin ovat. 

- Sini

Digi sitä, digi tätä

Digitalisaatio on vienyt meidän siihen pisteeseen, että Suomen Luonto voi surutta listata vuoden turhakkeiksi kolikkokukkaron, levyhyllyn ja maalaisjärjen. Kaiken voi googlata tai twiitata, musiikki tulee Spotifysta ja ruokaostokset maksetaan vilauttamalla puhelinta maksupäätteelle. Urheilukello taiteilee käyttäjälleen henkilökohtaisen treeniohjelman, sekä mittaa unta ja laskee päivän aikana kertyneet askeleet. Auton ovien avaaminen ei enää vaadi edes napin painallusta – riittää, että kauko-ohjattu avain on kuljettajan taskussa.

Arki ei ole koskaan ollut näin helppoa. Siitä huolimatta valitamme enemmän kuin koskaan ennen. Miten voikin käydä niin huono tuuri, että verkkopankissa on tunnin kestävä huoltokatko juuri silloin, kun haluaisin tarkistaa tilini saldon? Joudun siis poistumaan kotoa ja kävelemään kilometrin päähän automaatille. Onneksi voin tästä pöyristyneenä kirjoittaa Osuuspankin Facebook-sivuille närkästyneen asiakaspalautteen yhden tähden saattelemana.

Somen voima on tänä päivänä se kaikista suurin voima, joka korjaa yhteiskunnan suuria epäkohtia, jakaa oikeutta, tuomitsee ja tuhoaa. Julkisesti ulos tuotu palaute tavoittaa muutkin kuin vastaanottajan, mikä tekee ongelmasta yhteisen. Me kaikki voimme samaistua siihen, kun kiireisenä aikana verkkokaupassa tehty tilaus ei mene läpi ja tuote on hetkessä loppuunmyyty. Viis siitä, että sivusto on ylikuormittunut suuren käyttäjämäärän takia, eihän tällaista voi tapahtua enää vuonna 2018. Miten muutenkaan olisin voinut ostaa tämän tuotteen, menemällä paikan päälle kivijalkaliikkeeseen vai?

Kaupankäynti on todella mullistunut vuosikymmenten saatossa, eikä vähiten itse maksaminen. Modernin aikakauden lämmin tuulahdus tuo mukanaan maksupäätelaitteet kassoille. Kohta pankkikortista löytyykin jo lähimaksuominaisuus, sitten kortti jää kotiin ja maksu hoidetaan puhelimen välityksellä. Tähän on tultu, markoista MobilePayhin. Käteinen raha on katoava luonnonvara, josta toiset pitävät kiinni kynsin ja hampain. Tällaiselle asiakkaalle Visa on pelkkä muovinpala ja pin-koodi liian vaikea muistaa. Siksi hän kassalla toteaakin: ”Minä maksan rahalla”, ja iskee tiskille rypistyneen viisikymppisen. Eräänlainen kannanotto sekin.

Mitä on digitaalinen liiketoiminta?

Yhä suurempi osa yritysten toimintaympäristöistä on siirtynyt sähköiseen muotoon. Kaikki alkaen pankkien lainahakemuksista päättyen uusimpiin kosmetiikkatuotteiden vertailuihin tapahtuu nykyään verkossa. Asiakaspalveluchatissa neuvotellaan tarjouspyynnöistä ja autetaan kuluttajia löytämään etsimänsä verkkosivulta. Laskutukseenkin on tarjolla nykyään e-sopimuksia, jolloin paperisia kirjeitä ei lähetetä enää laisinkaan. Perinteisten verkkokauppojen lisäksi digitaalinen liiketoimina näyttäytyykin monipuolisena kenttänä, jolla jokainen yritys voi kehittyä ja saavuttaa uusia ulottuvuuksia toiminnassaan.

Digitaalisuus on hiipinyt myös kivijalkaliikkeeseen. Esimerkiksi kampaamon kassalipas on enää hyvin harvoin manuaalinen vempele, johon summat syötetään käsin. Monissa ruokakaupoissa itsepalvelukassat, joilla asiakas käyttää digitaalista käyttöliittymää ja pankkikorttia ostostensa rekisteröintiin ja maksamiseen, ovat jo arkipäivää. Kivijalkaliikkeet ovat läsnä asiakkaiden arjessa sosiaalisessa mediassa erilaisilla tempauksilla ja markkinointikikoilla. Asiakastyytyväisyyttä tutkitaan perinteisten paperilomakkeiden sijaan tableteilla täytettävien gallupien tai jopa hymynaamakyselyjen avulla. Arvokasta dataa kerätään erilaisin analyysein.

Digitaalisuus on tätä päivää. Se on tulevaisuutta. Digitaalisuuden hyvyydestä tai huonoudesta voidaan väitellä, mutta totuus on yksinkertainen; kukaan ei välty siltä sähköiseltä hyökyaallolta, jota modernisoitumiseksi kutsutaan. Digitaalisen liiketoiminnan ymmärtäminen ja hyödyntäminen tulevat olemaan avainasemassa, kun kilpailu alalla kuin alalla kovenee.

Liiketoiminta ja digitaalisuus

Maailma on muuttunut digitaaliseksi tekniikan nopean kehityksen myötä. Sähköiset ajanvaraussysteemit, yrityksen hyödyntämä sosiaalinen media sekä maksupäätteet ovat esimerkkejä liiketoiminnan digitaalisuudesta. Yritykset haluavat helpottaa omaa toimintaansa ja vastata asiakkaiden jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. Ihmiset ovat nykypäivänä kiireisempiä kuin koskaan ennen ja haluavat arkielämänsä toimivan tehokkaasti. Helppoutta ja nopeutta arvostetaan – tai jopa vaaditaan. Vaatteet, huonekalut ja ruuan voi tilata netin kautta suoraan kotiovelle. Maksaminen hoituu verkkopankissa muutamalla klikkauksella.

Digitaalisuuden mahdollisuudet

Digitaalisen maailman mahdollisuudet ovat rajattomat. Yritykset keksivät uusia keinoja kuluttajien tarpeiden tyydyttämiseksi ja luovat heille kokonaan uusia tarpeita. Kuka olisi uskonut kymmenen vuotta sitten, että kaikki musiikki, elokuvat ja kirjat ovat aina saatavilla omasta puhelimesta. Sosiaalisen median vuoksi markkinoinnin ja viestinnän rooli on kasvanut. Kontakti kuluttajiin saadaan helpoiten eri sosiaalisen median kanavien kautta ja kuluttajien oma mielipiteiden jakaminen on noussut avainasemaan. Esimerkiksi asiakkaan Instagramissa jakama kuva herkullisen näköisestä ravintola-annoksesta on ilmaista mainosta ravintolalle. Toisaalta yksikin kriittinen kirjoitus yrityksen Facebook-seinällä vaikuttaa negatiivisesti kuluttajien mielikuvaan yrityksestä. Digitaalisuus on myös niin sanotusti pienentänyt maailmaa. Kun globaalit markkinat ovat jokaisen käden ulottuvilla puhelimessa ja tietokoneen ruudulla, on koko maailma avoinna yrityksille.

Digitaalisen liiketoiminnan haasteet

Digitalisaatio on muuttanut liiketoimintaa toisaalta myös monimutkaisemmaksi. Maailma muuttuu joka hetki ja yrityksillä on täysi työ pysyä mukana liikkeessä. Päätöksenteon ja reagoinnin pitää olla nopeaa. Uuden tekniikan käyttöönotto vaatii lisää resursseja. Myös kansainväliset markkinat tuovat omat haasteensa, kun kulttuuriset ja lainsäädännölliset erot pitää ottaa entistä tarkemmin huomioon liiketoiminnassa.


Tänä päivänä yritysten on oltava perillä digitaalisesta maailmasta, koska markkinoilla on vaikea menestyä ilman digitaalista toimintaa ja näkyvyyttä. Voisi siis sanoa, että digitaalisuus on aina lähes automaattisesti osa liiketoimintaa - halusi yritys sitä tai ei.

- Emma

Digitalisaatio palvelualoilla

Palvelualojen muuttuessa yhä digitaalisempaan suuntaan, kilpailu kiristyy jatkuvasti. Asiakkaiden tarpeiden ja odotuksien kasvaessa, toimintaa keskitetään asiakasläheisemmäksi ja palveluita pyritään räätälöimään tarvekohtaisesti. Digitaalisilla palvelualoilla muutokset ovat olleet odotettavissa, mutta nyt on myös perinteisten palveluiden herättävä digiaikaan taatakseen kilpailukykynsä. Pärjääkö Suomi digitaalisessa kehityksessä, vai onko aika ottaa härkää sarvista?

Noustakseen kansainvälisen digitalouden paalupaikalle, tulisi suomalaisten yritysten ymmärtää ja hyödyntää kattavasti digitalisaation luomia mahdollisuuksia. Digitalisaation avulla suomalaisilla palveluyrityksillä on kaikki mahdollisuudet kasvuun ja kansainvälistymiseen. Tällä hetkellä mahdollisuuksia onkin jo hyödynnetty vahvasti kasvavien palveluyritysten kohdalla. Jotta digitaalisuutta voidaan parantaa, tulisi myös suomalaisen yhteiskunnan ja julkisen sektorin tukea tätä tavoitetta.

Digitalisaation aiheuttamat muutokset heijastuvat palvelualoille toiminnasta riippumatta. Tämä voidaan nähdä esimerkiksi yhdessä perinteikkäimmässä palveluntarjoajassa, Postissa, joka on etsinyt kasvua uusista postinjakamisen yhteydessä suoritettavista palveluista. Työnkuvien laajentamisen on mahdollistanut muun muassa mobiililaitteiden kautta tarjottava työnohjaus.

Vaikka digitalisaatio vaikuttaakin palvelualojen liiketoimintaan toimialaan katsomatta, murroksen nopeus on kuitenkin hyvin vaihtelevaa. Nopeimmat muutokset nähdään media- ja viihdealalla, joiden käyttäjille on jo valmiiksi syntynyt taipumuksia digitaalisia palveluihin. Hitaimmin muuttuvat palvelut taas ovat logistiikka- ja huoltopalveluita; näiden toimialojen suurimmat haasteet digitaalisuuden parissa ovat fyysisesti toimitettavien tavaroiden ja palveluiden määrä, joita ei media- ja viihdealoilla juurikaan esiinny.

Muutokset vaikuttavat myös työntekijöihin, joilta vaaditut ominaisuudet muuttuvat monipuolisempaan suuntaan. Vaatimusten kasvaessa ja uudistusten realisoituessa työstä voi tulla ajoittain haastavaa, minkä osa henkilökunnasta voi kokea hyvinkin stressaavana. Digitaalista murrosta voi kuitenkin katsoa hyvinkin toisenlaisesta näkökulmasta ja nähdä kolikon kääntöpuolen, syyn miksi sitä tehdään. Aina syynä ei ole pelkästään liiketoiminnan kehittäminen ja kilpailukyky, vaan myös työn tekemisen helpottaminen. Teknologian avulla parannetaan mahdollisuuksia etätöiden tekemiseen, automatisoidaan yksinkertaisimpia työtehtäviä ja hyödynnetään puhelinkokouksia.

Suomesta on muiden kehittyneiden maiden tapaan tulossa moderni palvelutalous. Vuonna 2015 palvelut kattoivat 41 % Suomen kokonaistuotannosta, vaikka 1980-luvun alussa osuus oli vain viidennes. Toimintatavoissa tapahtuvat muutokset edellyttävät palveluyritysten työnjohdolta ja työntekijöitä uudenlaista ajattelutapaa ja uusien toimintakäytäntöjen omaksumista. Suomalaisten tulee siis ymmärtää digitaalisuuden tarjoama kasvupotentiaali ja tarttua rohkeasti tilaisuuksiin.

Lari Mäntylä, opiskelija, Haaga-Helia.

Jakamistalous kasvava talouden ala

Jakamistalous on uusi kasvava ja mielenkiintoinen talouden ala. Jakamistaloudella tarkoitetaan sitä, että henkilö jakaa jotain omistamaansa muille korvausta vastaan. Suurimpia ja tunnetuimpia jakamistalouden yrityksiä ovat Uber ja AirBnb, jossa on luotu alusta liiketoiminnalle. Jakamistalouden ideana on se, että jokin arvokas hyödyke esimerkiksi asunto tai auto voidaan “omistaa” yhteisesti, jotta siitä aiheutuvat kustannukset voidaan minimoida. 

Jakamistalous yleistyy koko ajan, kun kuluttajien suhde omistamiseen muuttuu. Yhä useammin ihmiset eivät halua omistaa tavaroita, joita he eivät käytä kokoajan vaan he haluavat mielummin vuokrata tai lainata hyödykkeen. 

Kaupungistuminen on yksi edellytys jakamistaloudelle, sillä jakamistalouden palvelut vaativat kriittisen massan verran käyttäjiä toimiakseen.  

Ekologisesti ajatteleva, tietoinen kuluttaja ja ylimääräisiä resursseja mukanaan kantava kansalainen ovat jakamistalouden potentiaalisia käyttäjiä. Jakamistalous onkin yhteydessä moniin tämän päivän trendi ilmiöihin. 

Käytännön tasolla jakaminen on omistamista taloudellisempaa, ympäristöystävällisempää ja sosiaalisempaa


Jakamistalous mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja. Siinä missä AirBnB ja Uber tarjoavat asuntoja ja autokyytejä ihmisten käyttöön, mitä tahansa hyödykkeitä voidaan vuokrata kuluttajille. Monet maailman kaupungit ovat ottaneet käyttöön kaupunkipyörät, jonka ideana on vuokrata kaupunkilaisille pyörän käyttöön ympäri kaupunkia.

Digitalisaatio on jakamistalouden suurin mahdollistaja. Älypuhelimet ja teknologia ovat tuoneet palvelut kaikkien ulottuville ja mahdollistavat jakamisen myös tuntemattomien henkilöiden välillä. 

Monet yritykset ovatkin alkaneet tarjota vuokralle hyödykettä kuukausihinnalla, esimerkkinä puhelimet ja vaatteet. Netflix ja Spotify voisi luokitella myös tällaisiksi jakamistalouden yrityksiksi verrattaen entisaikaan, kun levyt ja elokuvat täytyi omistaa, jotta niitä pystyi katsomaan tai kuuntelemaan. 


Lähteet:

Harmaala, Toivola. Jakamistalous. Alma Talent. Helsinki. 2017

Mitä opimme digitaalisesta liiketoiminnasta? (Ryhmä 6)

Matka digitaalisen liiketoiminnan maailmaan on tullut siihen pisteeseen, että on aika kasata matkan varrelta löydetyt mietteet ja ajatukset yhteen tiiviiseen pakettiin. Mitä kaikkea tarttui mukaan, mitkä asiat yllättivät ja mikä oli kaikkein mielenkiintoisinta? Eiköhän lähdetä selvittämään!

Ylitsevyöryvä tietotulva kurssin alussa oli ensikosketuksena hieman hämmentävä. Pian aihe kuitenkin alkoi selkeytyä, ja yksimielisesti ryhmämme koki yllättäväksi sen, kuinka huomaamattoman nopeasti digitaalisuus on loppupeleissä hivuttautunut arkeemme ja sen kautta myös liike-elämään tärkeäksi osaksi jokapäiväistä toimintaa. Vaikka moni digitaalisuuteen liittyvä asia tuntuu nyt täysin normaalilta, niin kymmenisen vuotta taaksepäin mietittäessä asiat olivat kuitenkin aika lailla erilaisella tasolla. Samalla tavoin koimme mielenkiintoiseksi ajatukset ja tutkimukset siitä, mitä kaikkea digitaalisuus tulevaisuudessa tulee mahdollistamaan; mitkä liiketoiminnan alueet digitalisoituvat ja automatisoituvat kokonaan ja millaiseksi digitaalisuus muuttaa esimerksiksi ostostelukulttuurin, palveluliiketoiminnan tai jopa yritysten liiketoimintamallin?

Ryhmämme mielestä tunneilla tehdyt pienet esitelmät sekä oma blogi olivat mainio tapa tutustua digitaalisiin työkaluihin sekä yleisesti digitaalisuuteen liiketoiminnassa. Digitaalisuuden suuret trendit, kuten tulevaisuutta mullistavat tekoäly, VR ja AR, sekä Googlen tarkastelu jäivät erityisesti mieleen. Ryhmätöiden ja blogien avulla näihinkin aiheisiin päästiin tutustumaan, ja jokaiselle löytyi aina jotakin uutta tai ainakin omastaan poikkeavaa näkökantaa aiheisiin liittyen.

Liiketoiminnan kehittyminen kohti entistä digitaalistuneempaa muotoa tuo mukanaan helppoutta, nopeutta ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Mobiilimaksamisen yleistyminen ja tuominen jokaisen ulottuville tuo samalla turvaa, että helpotusta maksamiseen. Samalla se vähentää muovisten korttien tarvetta. Verkkokauppojen yleistyminen ja tuotteiden toimittaminen, sekä näiden kehittyminen myöhemmin tuovat kaivattua ympäristöystävällisyyttä yhteiskuntaan. Yhdestä ryhmämme blogikirjoituksesta kävi ilmi, että samalla kun kaikki toiminta siirtyy verkkoon ja mobiiliin, ihmiset kaipaavat kuitenkin myös perinteisiä kivijalkakauppoja. Digitaalisuus ei kuitenkaan tuo mukanaan ainoastaan helpotusta, vaan se haastaa yrityksiä ylläpitämään jatkuvaa ja nopeaa kehitystä sekä muuttamaan perinteistä liiketoimintamalliaan, lisää kilpailua ja jopa tiputtaa jälkeen jääneitä yrityksiä kokonaan pois markkinoilta.

Tutustuminen digitalisaatioon liiketoiminnassa auttoi ryhmäämme näkemään hieman tavallisen tallaajan ja liiketoimintamaailman välisen verhon taakse. Oli esimerkiksi jännittävää huomata, kuinka pelillistäminen toimii ja kuinka paljon sitä tänä päivänä käytetään lähes kaikkialla. Samoin esimerkiksi verkkosivujen tarkastelu kriittisellä silmällä laittoi huomaamaan, kuinka erityyppisiä erilaisten liiketoiminnan edustajien verkkosivut ja some-kanavat ovatkaan: myydäänkö sivustolla jotain ja kuinka se vaikuttaa sivuston asetteluun, onko sivu enemmänkin yrityksen esittely sivu, jossa käytetään houkuttelevia kuvia ja mielikuvamarkkinointia, vai onko se jotain aivan muuta. Myös verkkosivuihin liittyvä hakukoneoptimointi oli kiinnostava tutustumisen kohde.

Koimme yleisesti kurssin aiheet mielenkiintoisiksi ja usein tutuistakin aiheista löytyi aina jokin uusi näkökulma tai tapa ajatella. Vaikkakin olemme sitä sukupolvea, joka on kasvanut ja kehittynyt digitaalisuuden kanssa yhtä matkaa, kurssilta löytyneistä näkökulmista ja tiedoista on varmasti hyötyä tulevaisuudessa. Piakkoin mekin varmasti siirrymme töihin yrityksiin, jotka ovat digitalisaation tuomassa myllerryksessä, ja ehkä silloin ymmärrämme paremmin erilaisiin päätöksiin ja valintoihin päätymistä. Niinkuin digitaalisuuskin on jatkuvaa kehittymistä, niin tästä on meidänkin hyvä jatkaa omaa matkaamme digitaalisuuden parissa.

Verkkokauppa Pohjoismaissa

Tällä kertaa otamme informatiivisen katsauksen nykypäivän verkkokauppaan Pohjoismaissa. Verkkokauppa on täällä pitkälle kehittynyttä, ja internetiä käyttävät kuluttajat ovatkin jo omaksuneet verkkokaupan osana arkista kaupankäyntiään. Verkkokaupan suosio jatkaa kasvuaan hurjaa vauhtia; ostamista on helpottanut entisestään mobiililaitteiden käyttö ja sen tarjoama joustavuus. Vuonna 2017 pohjoismaisten kuluttajien verkko-ostoksiin käytetty summa oli jopa 21,7 miljardia euroa. Tässä blogitekstissä perehdymme pohjoismaisten kuluttajien ostokäyttäytymiseen, sekä verkkokaupan vallitseviin trendeihin Postnordin tarjoaman ”Verkkokauppa Pohjoismaissa” -raportin tiimoilta.

Postnord on vuotuisessa raportissaan kartoittanut pohjoismaalaisten verkkokauppa-asiakkaiden kulutusta kyselytutkimuksella. Suomalaiset jäivät muiden pohjoismaalaisten jalkoihin kun verrattiin kulutussummia; suomalaisen kuluttaessa keskimäärin 156 euroa, muiden pohjoismaalaisten vastaava summa ylitti 200 euroa.

Raportti esittää suurimpina syinä verkkokaupan kasvulle sen joustavuuden, paremman tarjonnan, edullisuuden sekä nopeuden. Nämä tuskin tulivat yllätyksenä kenellekään verkossa asioineelle, onhan verkkoshoppailu melkein liian hyvää ollakseen totta. Verkkokaupalle ominaiset maksutavat eivät kuitenkaan ole aina kaikkien mieleen, ja etenkin suomalaisten kokema pelko luottokorttitietojensa jakamisesta saattaa olla osasyynä rajoittuneelle käytölle.

Vaikka pohjoismaalaiset verkkokauppatottumukset ja -odotukset yhdenmukaistuvat, on eri maiden välisessä verkkokauppakulutuksessa kuitenkin selviä eroja. Suomessa arvostetaan eniten suurta valikoimaa, kun taas Tanskassa ja Ruotsissa tärkeänä pidetään ajallista joustavuutta. Tämän lisäksi eroja näkyy myös tuoteryhmien suosimisessa. Selkein ero näkyy kauneudenhoito- ja terveystuotteissa, jota dominoivat ruotsalaiset kuluttajat. Suomalaiset ja norjalaiset taas loistivat ulkomailta tehtyjen ostoksien määrällä.

Maiden rajat hälvenevät digitalisaation ja verkkokaupan seurauksena. Vuonna 2017 joka kolmas pohjoismaalainen verkkokauppa-asiakas ilmoitti tehneensä ostoksia ulkomailta. Eniten ostoksia tehdään Kiinasta, Iso-Britanniasta, Saksasta sekä Yhdysvalloista, ainoastaan suosion järjestys vaihtelee eri Pohjoismaiden välillä.

Verkkokaupan vallatessa markkinoita herää väistämättä kysymys kivijalkamyymälöiden kohtalosta. Sen sijaan, että yritykset valitsisivat verkkokaupan ja kivijalkamyymälän väliltä, yhä useammat ovat omaksuneet monikanavastrategian. Näin yritys tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden tehdä ostokset mieleisellään tavalla, niin verkkokaupassa kuin kivijalkamyymälässäkin. Ilmiölle löytyy selitys kuluttajien yleisistä tottumuksista, kuten webroomingista ja showroomingista. Kuluttajan hakiessa tietoa tuotteesta verkossa ja ostaessaan sen myymälästä, kutsutaan tätä webroomingiksi. Tämän vastakohta taas tunnetaan nimellä showrooming.

Vaikka verkkokaupat yleistyvät, tulee kivijalkamyymälöillä olemaan kysyntää vielä pitkään, ja hyvä näin. Asiakaspalvelua arvostavat asiakkaat suosivat mielummin liikkeitä kuin verkkoa, aivan kuten vanhempi ikäpolvi, jolle internet on pelkkä sana vailla käsitettä.

Lari Mäntylä, opiskelija, Haaga-Helia.

Digitalisaation hyödyntämisellä uutta kilpailuetua

Digitalisaatio ei ole vain vanhan toiminnan päivittämistä, vaan se mahdollistaa kokonaan uudet toimintatavat. Sitä tulee ajatella investointina, jonka kannattavuutta on helppo mitata. Muutos kulkee eteenpäin nyt erittäin kovalla vauhdilla, joten ovatko yritykset valmiita?

Yritykset lähemmäksi asiakkaita

Digitalisaatio mahdollistaa sen, että yritykset voivat päästä lähemmäksi asiakkaita. Tätä voidaan kutsua ennakoivaksi asiakasvuorovaikutukseksi. Esimerkiksi jos käyttäjä valitsee web-sivuilla kielekseen suomen, tämä tieto voidaan tallentaa evästeen muodossa selaimeen. Tämän jälkeen yritysten sivustot saavat tiedon siitä, että käyttäjä haluaa käyttää sivua suomeksi. Näin yritykset ennakoivat asiakkaan tarpeet.

Evästeitä hyödynnetään myös kohdennetussa mainonnassa. Niiden tavoitteena on vaikuttaa ostopäätökseen entistä tehokkaammin. Sosiaaliseen mediaan lävähtää juuri ne tuotteet, joita olet aikaisemmin eksynyt katselemaan. Ne ikään kuin huutavat – osta minut!

Digitalisaation myötä yrityksien nettisivut kehittyvät jatkuvasti vaivattomampaan suuntaan. Kaikki tietävät tunteen, jolloin pitkität esimerkiksi hammaslääkäriajan varaamista monta päivää, koska se tuntuu vain niin ylitsepääsemättömältä. Monilla yrityksillä on onneksemme chat-palvelu, jonka avulla asiakkaat lähestyvät yritystä pienemmällä kynnyksellä. Tämä tuo suuren kilpailuedun yritykselle.

Digitalisaation tuomat mahdollisuudet näkyvät hieman eri tavalla eri toimialoilla. Yhteistä näille kaikille toimialoille on kuitenkin se, että digitaalisuus on tuonut merkittäviä hyötyjä jokaiselle. Kuten edellisessä blogitekstissämme käsittelimme, esimerkiksi terveydenhuoltoalalla Oma Kanta- palvelu on mullistanut terveydenhuoltoa. Toinen esimerkki täysin erilaiselta alalta on autokauppa. Digitalisaation mahdollistamana autot ovat 24/7 asiakkaiden saavutettavissa, ja asiakas pystyy jopa yhtä nappia painamalla pyytämään tarjousta haluamastaan autosta. 

Tämä on merkittävä mahdollisuus ja voimavara yrityksille. Autoliikkeet, joiden autot eivät ole Internetissä, eivät pysty toimimaan enää nykypäivänä. Etenkin kasvu on täysin mahdotonta ilman toimivia ja hyviä Internet-sivuja, joista autoliikkeen koko valikoima löytyy kätevästi ja helposti. Vastaavasti autoliikkeet jotka ovat hoitaneet kotisivunsa käytännöllisiksi ja helppokäyttöisiksi, saavat merkittävää kilpailuetua suhteessa muihin.

Yritykset, jotka eivät saa digitalisaation mahdollistavia, nykyaikaisia toimintatapoja nopeasti osaksi yritystoimintaansa, ovat todellisessa vaarassa pudota kelkasta jatkuvasti globalisoituvassa ja kilpailua korostavassa maailmassa!

Digitaalinen liiketoiminta

Mikä on yritysten tulevaisuus kymmenen, kahdenkymmenen tai viidenkymmenen vuoden kuluttua? Digitaalisuus muuttaa organisaation rakenteita, prosesseja ja tapaa suunnitella strategioita. Digitaalinen liiketoiminta on globaalia. Markkinat hankaloituvat ja kilpailu kiristyy. Kansainvälisyys vaikuttaa organisaation näkökulmiin sen liiketoiminnan suunnittelussa. Digitaalisuus luo uudenlaiset liiketoiminta- ja palvelumallit. Asiakkaan rooli muuttuu aktiiviseksi ja asiakkaanymmärrys on ratkaiseva tekijä, mikäli yritys haluaa menestyä globaalisti. Mitkä ovat sitten digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet, haasteet ja niiden ratkaisut?

Digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet

Digitalisaatio tuo mukanaan monta uutta eri näkökulmaa liiketoiminnan harjoittamiseen. Monet ajattelevat, että sitä käytetään vain ja ainoastaan yrityksen tuottavuuden parantamiseen. Asiaa pitää kuitenkin ajatella laajemmin. Digitalisaatio mahdollistaa periaatteessa minkä tahansa yrityksen globalisoitumisen. Yritysten on paljon helpompi mainostaa itseään ja tuotteitaan digitalisoitumisen myötä. Digitalisaation myötä yritysten on helpompi etsiä yhteistyökumppaneita, markkinoita tuotteille ja yrityksen on helpompi saada näkyvyyttä. Tuotannollisesti digitalisoitumisesta hyötyy erityisesti media. Nettilehden myyminen vaatii vähemmän resursseja, kuin aidon ja alkuperäisen paperiversion myynnissä. Toki digitalisaatio helpottaa monien alojen yritysten tuotantoa. Esimerkiksi koneita voidaan koodata tekemään asioita itsestään ja nopeammin kuin ihminen siihen pystyisi. Kaiken kaikkiaan digitalisaatio tuo paljon mahdollisuuksia, niitä pitää vain osata katsoa oikealla tavalla.

Digitaalisen liiketoiminnan haasteet

Digitaalinen kasvu tuo runsaasti haasteita liike-elämään, sillä se alkaa olla elinehto yhä useammalla liiketoiminnan alalla. Ensinnäkin yrityksen tai organisaation näkemys toiminnan digitalisoinnista on oltava riittävän strateginen. Heidän on mietittävä juuri oikeat polut kanavien digitoinnin, operaatioiden digitalisoinnin ja digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi muutos vaatii kehittämistä niin tuotteissa, palveluissa kuin prosesseissakin ja työntekijöitä joudutaan usein uudelleen kouluttamaan. Suuria haasteita tuovat myös sukupolvien väliset erot osaamisessa. Useille yrityksille tärkein kysymys tulee olemaan oman paikan löytäminen digitaalisessa liikemaailmassa.

Digitaalisen liiketoiminnan ratkaisut

Viime vuosina kysyntä on siirtynyt hurjaa vauhtia mobiililaitteisiin ja muihin digitaalisiin ratkaisuihin. Vaate -ja ruokaostostenkin tekeminen siirtyy kovaa vauhtia digitaaliseksi, kun Wolt ja Zalando sekä erinäisten ruokakauppojen verkkokaupat ottavat haltuun markkinaosuutta. Syynä tälle muutokselle on se, että kuluttajat haluavat saada kaiken helpommin ja nopeammin kuin ennen. Yrityksetkin siirtyvät mielellään digitaalisiksi, sillä digitaalinen liiketoiminta on yleensä huomattavasti halvempaa kuin fyysisten liiketilojen ylläpito. Myös pankkialalla pyritään kehittymään digitalisoituneempaan suuntaan. Esimerkiksi finanssikonserni Nordea osti hiljattain Gjensidige Bankin, joka on pelkästään verkossa toimiva 176 000 asiakkaan pankki.

Digitalisaation tahti tulee vain kiihtymään tulevaisuudessa. Yritykset jotka osaavat vastata kiihtyvän digitalisaation asettamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, tulevat olemaan tulevaisuuden liiketoiminnan voittajia.

Mitä on digitaalinen liiketoiminta?

Internet ja digitalisoituminen ovat aikamme järkälemäisiä ilmiöitä ja ne ovat mullistaneet liiketoimintaa reilun kahdenkymmenen vuoden ajan. Tässä blogipostauksessa pohdin mitä osa-alueita digitaalinen liiketoiminta mielestäni sisältää ja miten ne ovat muuttaneet kaupankäyntiä ympäri maailman.

Digitalisoituminen tarkoittaa digitaaliteknologian integroitumista yhteiskunnan arkeen, niin yksityishenkilöiden kuin yritystenkin elämään. Näin nuorena aikuisena ja somen jättikuluttajana digitaalisesta liiketoiminnasta mieleen tulee ensimmäisenä eri sosiaalisen median kanavia kuten Facebook, Instagram ja YouTube. Näissä kanavissa on mahdollista harjoittaa liiketoimintaa esimerkiksi verkkokaupan, mainostulojen tai maksettujen yhteistöiden kautta. Sosiaalinen media on erittäin potentiaalinen kaupantekoväylä, sillä siellä on suuri määrä päivittäisiä käyttäjiä ja näin myös potentiaalisia asiakkaita.

Digitaalisen murroksen myötä vähittäiskauppakin on siirtynyt osaksi verkkoon. Vähittäiskaupoilla on suuri paine tuoda perinteisen kivijalkakaupan rinnalle verkkokauppaa, sillä niille on kysyntää ja verkkokaupan puuttuminen antaa asiakkaalle vanhanaikaista kuvaa yrityksestä. Tällä hetkellä on myös suuria menestyneitä yrityksiä, jotka toimivat pelkästään verkossa, esimerkkinä mainittakoon saksalainen vaatekauppa Zalando. Sähköiset palvelut, kuten pankkipalvelut voidaan myös katsoa digitaaliseksi liiketoiminnaksi.

Digitalisaatio on vaikuttanut merkittävästi esimerkiksi asiakaskäyttäytymiseen, yritysten väliseen kilpailuun ja tuotteiden arvoketjuihin. Nykypäivänä diginatiivi asiakas odottaa saavansa palvelua myös verkosta. Esimerkiksi huonekalujen metsästäminen verkossa on huomattavasti mukavampaa kuin eri kalusteliikkeissä fyysisesti vierailu. Asiakas on tottunut siihen, että hän voi verkosta bongata sopivan tuotteen ja sitten käydä liikkeessä ostamassa sen tai tilata sen kätevästi kotiovelle. Mikäli joku yritys ei tarjoa tällaista palvelua, jää se auttamatta kilpailijoistaan jälkeen. Kilpailu on digitalisaation myötä globalisoitunut ja kaikki eri maalaiset palveluntarjoajat kilpailevat nyt keskenään. Toisinpäin ajateltuna myös potentiaalisia asiakkaita saattaa löytyä ympäri maailman.

Lopuksi mainittakoon myös erilaiset mobiilisovellukset eli ’’appit’’. Mobiilisovelluksia löytyy tänä päivänä kaikenlaisilta yrityksiltä. Löytyy pankkisovellusta, matkakorttisovelluksia, verkkokauppasovelluksia, pelisovelluksia jne… Lista jatkuu loputtomiin. Ideana on, että ne ovat ketteriä käyttää juurikin mobiilipäätteellä eli useimmiten älypuhelimella. Näin appit kulkevat kirjaimellisesti asiakkaan taskussa ja niiden tarjoamat palvelut ovat asiakkaan käden ulottuvilla vuorokauden ympäri.

Digitalisaatio on maailmanlaajuinen megatrendi, joka on mullistanut liiketoimintaa ja muutos jatkunee vain kiihtyvään tahtiin.

Pelillistäminen

Maailman yhden suurimman megatrendin, digitalisaation avulla peliteollisuus on kasvanu räjähdysmäisesti viime vuosikymmenenä. Älypuhelimet ovat mahdollistaneet uusien pelien saatavuuden pc:n sijaan omalle älypuhelimelle.

Pelillistäminen

Mitä se oikein tarkoittaa? Sillä tarkoitetaan pelien omainaisuuksien, dynamiikan ja muodon soveltamista eri ympäristöihin kuten säästämiseen, verkko-oppimiseen tai työelämään. Pelillistämisen tarkoituksena on innostaa käyttäjää aktivoitumaan sovelluksen tai asian pariin ja palaamaan siihen päivittäin. Pelillistämistä voi olla pisteiden kerääminen, tasojen saavuttaminen, tulostaulut, tunnukset ja vertailu muiden käyttäjien kesken.

Yrityksen näkökulma

Miten yritykset voivat hyötyä tästä? Monella yrityksellä tänä päivänä on menossa hankkeita, jossa omia palveluitaan pelillistetään. Pelillistämisen avulla saadaan juuri niitä asiakkaitaan tai käyttäjiään palaamaan palvelun pariin, sillä siellä sovelluksessa tai verkossa on jotain mikä motivoi tulla aina takaisin uudelleen ja uudelleen. Samalla kun käyttäjä saadaan sidottua palveluun niin pelillistäminen tekee siitä hauskaa ja helppoa.

Esimerkkejä pelillistetyistä sovelluksista en keksi mitään mikä olisi kokonaan pelillistetty vaan tiedän, että erilaisia komponenttejä on saatu pelillistettyä. Mobile Pay on saanu oman sovelluksensa näyttämään hauskalta ja osittain pelillistämään sen kun maksun suorittamisvaiheessa pitää vetää tiettyä painiketta oikeaan suuntaan, jotta maksu hyväksytään. Sen jälkeen maksusta tulee virtuaalikuitti niin kuin oikeasta kassakoneesta tulisi. Tämä elementti tuo sitä haustkuutta siihen maksamiseen.

Monella matkustus yrityksellä on käytössään omat sovelluksensa mutta nämä eivät sinänsä ole pelejä vaan niissä löytyy omien tietojen alta ansaitut pisteet ja edisymispalkit seuraavalle tasolle.

Ennakkoluulot ovat turhaa

Monien ennakkoluulot pelillistämiseen ovat juuri sitä, että sovellus muutetaan kokonaan peliksi ja sen sovelluksen idea katoaa kokonaan. Näi se ei ole vaan sovelluksiin lisätään elementtejä joilla saadaan käyttäjä käyttämään ja sitoutumaan sovelluksen käyttöön pitkällä aikavälillä.