Posts on Twitter:

Johtoryhmän sparrauspäivä tänää ihanassa Lillan Hotel & Butik:ssa. Inspiroiva ympäristö pitää vireänä koko päivän 👌 Agendalla mm. , & n tulevaisuus.
Mitä on tämän ajan yleissivistys, kysyy digipäivässä. Digin perusteet loistavat vielä poissaolollaan mm. tv-visailujen kysymyspatteristossa.
Maakuntien liitoille tarjotaan nyt mahdollisuus hakea avustusta digituen alueelliseen koordinointiin. Digituen alueelliseen kehittämiseen on varattu yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Tutustu tarkemmin 👉
'n kehittämispäivät alma materissa. Uudistettu ja uusia, herättäviä ajatuksia 'sta by Kati Hagros
Pistäytymässä loppusemmassa. Tukea tarvittaisiin ennenkuin testi osoittaa korkeaa riskiä? Nim.merk."motivoitunut kohtalaisen riskin tyyppi."
Kun digitaalisuus ajaa innovaatioita, tämäkin johtava autoteollisuuden toimittaja tarvitsi joustavan ja ketterän infrastruktuurin jatkaakseen kasvuaan. Lue miksi se valitsi Equinixin:
Huomisen pureutuu teemoihin ja Juha T. Hakala ruotii koulujen ’ta, haastattelussa , kolumnistina Arno Kotro. puhututtaa. ja puivat ’a. Lehden tuotti 💪
verkosto kokoontuu tänään avaamassa - logistiikan digitalisaatiostrategian valmistelua käynnistellään
Toimitko julkishallinnon organisaatiossa tieto- tai tiedonhallinnan, asiakirjahallinnon, arkkitehtuurityön tai palvelukehityksen tehtävissä? Nämä työpajat ovat juuri sinulle! Tutustu tarkemmin ja ilmoittaudu mukaan 👉"Hammaslääkäreiden tekemät toiminnot ovat nopeutuneet ohjelmiston ansiosta merkittävästi." Protacon toteutti hammashoitoyksiköitä suunnittelevalle ja valmistavalle Fimet Oy:lle hoitoyksikköön integroitavan mobiilikäyttöliittymän. Lue lisää!Tule mukaan ideoimaan, miten tällä hallituskaudella rakennetaan yhdessä ihmiskeskeistä yhteiskuntaa 'n ja tietopolitiikan keinoin. Tutustu tarkemmin 👉 Kiirehdi ja varaa paikka itsellesi – ilmoittautuminen päättyy tänään! 🏃‍♀️🏃


Data voi toimia pääsylippuna monille vientimarkkinoille, mutta miksi digitalisaatioon ei investoida enemmän esimerkiksi maataloudessa? Lue toimitusjohtaja Taloustutka tai kotisivuiltamme:
Ahoi kaikki ! 🙌 6. syyskuuta Helsingin Wanhassa Satamassa järjestettävään tapahtumaan on ilmoittautunut jo 400 digitalisaation suunnannäyttäjää. Mutta vielä on tilaa 100 nopeimmalle! 🏃‍♀️🏃 Tutustu tarkemmin 👉
Niin se vaan on, että digitaalisuus on valttia leikkipuistossakin. Sähköttäjänpuistossa Pasilassa pääsee pelailemaan ja liikkumaan.
Kuinka suunnitellaan hyvin palveleva ja tilatehokas toimintaympäristö? Tutustu Ideascoutin tarinoihin
Ahoi kaikki ! 🙌 6. syyskuuta Helsingin Wanhassa Satamassa järjestettävässä tapahtumassa lähdetään tutkimusmatkalle uuden hallitusohjelman digi- ja tietopolitiikan teemoihin. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 👉Posts on Tumblr:

Digitalisaation vaikutus liiketoimintaan ja asiakaskokemukseen

Digitalisaatio on viime vuosina kasvanut hurjaa vauhtia ja se yleistyy niin kotikäytössä kuin liiketoiminnassa. Liiketoiminnallisesta näkökulmasta katsottuna päätavoitteena ovat toimintaympäristö, joka tukee digikehitystä sekä kehittää kilpailukykyisiä työmarkkinoita. Sekä liiketoiminta että asiakaskokemus kokevat mullistusta jatkuvasti teknologian kehittyessä, ja sitä mukaan, kun yritykset hyödyntävät kehittynyttä teknologiaa.

Euroopan Unionin uusi tietosuojalainsäädäntö, joka on nyt myös osa Suomen lainsäädäntöä, vaikuttaa omalta osaltaan kehitykseen. Yritysten on turvattava, että asiakkaan antamia tietoja ei jaeta eteenpäin ja tietosuojaehdot ovat kuluttajille esitettävä.

image

Mitä on digitalisaatio?

Tarkastelemani PALTAn selvitys digitalisaatiosta määrittelee digitalisaation seuraavanlaisesti: digitaalisten teknologien yhdistämistä osaksi ihmisten jokapäiväistä elämää. Sillä tarkoitetaan siis sitä, että samat vanhat asiat tehdään uusilla tavoilla hyödyntäen teknologiaa.

Selvitys esittelee myös digikehityksen viisi vaihetta:

1.    digitalisaation tiedostaminen

2.    ensimmäiset askeleet

3.    digitalisaation omaksuminen

4.    digitalisaatio arkipäivää

5.    uusi normaali

Nämä viisi vaihetta kiteyttävät hyvin, miten yritykset kehittyvät digitalisoituessa.

Digitalisaatio on tapahtunut aalloissa. Muutokset ovat erilaisia eri aloilla ja ne ovat tapahtuneet eri aikoihin. Näitä aaltoja ovat mm tehokkuus ja tuottavuus, monikanavainen asiakaspalvelu ja asiakkuuksien hallinta. Tiedon, sensoriteknologian ja internetin hyödyntäminen ovat tämän hetkinen trendi. Lisäksi murroksessa ovat liiketoimintamallit ja niiden elementit.

Vaikutus palvelualoihin

Palvelualat yleistyvät Suomessa kovaa vauhtia, kun Suomessa hyvin menestynyt, perinteinen teollisuusala on siirtymässä maihin, missä se on halvempaa. Palvelualat ovat myös hyvin kansainvälisiä, eikä missään maassa olekaan kansallista markkinaa sille. Vaikka Suomessa onkin jo hyvät palvelut ja niissä hyödynnetäänkin teknologiaa erinomaisesti, on niissä vielä paljon potentiaalia kasvaa teknologian avulla.

Digitalisaatiolla on monia vaikutuksia asiakastarpeisiin ja -kokemuksiin. Asiakaskäyttäytyminen monimuotoistuu, palvelua saa ajasta ja paikasta riippumatta, asiointi kokemukset muuttuvat, digitaaliset palvelut aktiivisessa käytössä ja asiakasuskollisuutta pystytään vahvistamaan.

Asiakkaat pääsevät käyttämään perinteisten myymälöiden lisäksi digitaalisia alustoja, milloin vain ja missä vain. Verkkokauppatilausten yleistyessä myös tuotevalikoimat voivat laajentua, kun kiviliikkeiden tilat eivät ole enää rajana, vaan tuotteita voidaan pitää myös varastossa. Asiakkaille voidaan myös kohdentaa entistä paremmin persoonallisia mainoksia ja tarjouksia oikeaan aikaan tekoälyn kehittyessä. Palveluista tulee entistä persoonallisempia.

Esimerkkinä hyvin teknologiaa hyödyntävä yritys on Alko. Asiakkaille he ovat koodanneet verkkosivut, mistä näkyy koko tuotevalikoima sekä tuotteiden tiedot, ja apua on saatavilla chatin kautta. Lisäksi sivustolta on mahdollista tilata tuotteita myymälöihin. Alko lanseerasi juuri myös mobiilisovelluksen, jonka tarkoitus on helpottaa tuotteiden selaamista ja tilaamista matkapuhelimella. Uutena toimintona Alko lisäsi siihen myös mahdollisuuden kirjata ylös muistiinpanoja itselleen. Näiden tarkoituksena on tukea ja laajentaa asiakaspalvelua sekä asiakaskokemusta. Lisäksi Alkolla on käytössä erilaisia asiakaskyselyjä, joilla he kartoittavat asiakkaiden tyytyväisyyttä. Uusien toiminta mallien rinnalla toimii toki vielä perinteinen asiakaspalvelun puhelinpalvelu.

image

Vaikutus liiketoimintaan

Digitalisaation vaikuttaa liiketoimintaan paljon. Mallit ja niiden elementit muuttuvat ja kehittyvät, ja uusia toimintatapoja ja -ympäristöjä syntyy koko ajan lisää. Tietoa on nykyään helpompi kerätä ja hyödyntää, ja sitä onkin kertynyt yrityksille paljon. Tämä hyödyttää mm. liiketoiminnan arviointia, budjetointia ja seurantaa. Tämä lisää hyöty- ja tuotosperusteisten mallien käyttöä ja kehittymistä.

image

Myös viestintä helpottuu. Yrityksillä on käytössä monia digitaalisia alustoja, joissa henkilökunta pääsee viestimään toistensa kanssa reaaliajassa. Whatsapp, Yammer ja sähköposti lienee yleisimpiä viestintäkanavia suomalaisissa yrityksissä. Tähän liittyen myös yritysten läpinäkyvyys lisääntyy. Ajankohtainen tieto yrityksistä on myös kuluttajille helposti saatavilla. Lisäksi moni yritys käyttää sisäistä intranetiä eli intranetiä, joka on siis tarkoitettu vain ja ainoastaan tietyn työyhteisön käyttöön. Tämä helpottaa myös sisäistä viestintää.

Nyt on myös yleistymässä alustaperusteiset liiketoimintamallit. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys toimii vain ja ainoastaan oman digitaalisen alustan kautta. Esimerkkinä kuljetuspalvelu Uber ja ruokakuriiripalvelu Wolt. Molemmilla näistä yrityksistä on olemassa mobiilisovellukset, jonka kautta palveluita tai tuotteita ostetaan. Tämän yleistyessä liiketoiminta paikka- ja aikasidonnaisuus vähenee.

image

Yhteenveto

Maailma mullistuu nopeasti teknologian osalta, mutta sen käyttöönotto liiketoiminnassa on vielä suhteellisen vähäistä. Sillä on suuri ja positiivinen vaikutus sekä liiketoimintaan että asiakaskokemukseen. Sen avulla voidaan kerätä tietoa, hyödyntää sitä ja näin ollen parantaa asiakaspalvelua ja tehdä lisää tuottoa.

Jakamistalous digitalisaation keskellä – Mitä se on?

Lyhyesti kiteytettynä – Hyödykkeen jakaminen palveluntarjoajan sekä -käyttäjän välillä, digitalisen palvelun välityksellä.

 

Käsitteenä

Jakamistalous käsitteenä on hyvin nuori, vaikka asiaa tarkemmin ajatellessa, sitä voidaan verrata aina 1960-luvun ”hippi”-kommuuneihin, luonnonkansojen vaihtotalouteen, suomalaiseen talkooperinteeseen tai vaikka pohjoismaisiin jokamiehenoikeuksiin (Jakamistalous 2017). Perusperiaatteeltaan samankaltaista.

image

 

Jos mietimme mitä jakamistalouden ydinajatus on?  Vähäisessä käytössä olevien resurssien (työkalujen, osaamisen, asunnon, ruoan, auton tms.) tehokkaampaa hyödyntämistä, siirtymistä omistajuudesta käyttöoikeuksiin , sekä vertaistoimintaa ja -tuotantoa.

 

Jakamistalous liiketoimintana

Airbnb ja Uber ovat kaksi tunnetuinta kansainvälistä yritystä, jotka hyödyntävät ja perustavat liiketoimintansa jakamistalouteen, ja sanotaan heidän jopa kehittäneen tai käynnistäneen jakamistalouden liiketoiminnan. Kyseisten yritysten nopea kasvu lähti liikkeelle 2008 finanssikriisistä, jolloin ihmisillä ei ollut enää varaa omistaa autoa (Jakamistalous 2017). Tällöin auton käyttö haluttiin ostaa palveluna, omistamisen sijaan, vain ja ainoastaan, ja juuri silloin kun sitä tarvittiin.

 

Yhteisöllinen kuluttaminen

Tarkastellessamme jakamistaloutta yhteiskunnallisen kuluttamisen näkökulmasta, ollaan monessa tapauksessa siirtymässä omistajuudesta käyttöoikeuksiin, eli lainataan vaihtaen tai korvausta vastaan esim. autoa, asuntoa, työkalua silloin kun tämän käytölle on tarvetta, eikä ensimmäisenä osteta sitä itselle.

image

 

 

Jakamistalouden liiketoiminta vertaiskauppapaikkana

Jakamistalouden liiketoimintamalleja voidaan myös tarkastella verkostoihin perustuvana liiketoimintamallina, joihin keskeisessä roolissa kuuluu yhteisöllisyys. Vertaiskauppapaikat, kuten Ebay tai Tori.fi, mahdollistavat kenen tahansa ryhtymisen kauppiaaksi. (Jakamistalous 2017) Tai vaihtoehtoisesti Airbnb:n kautta voi ryhtyä pienen hotellin pitäjäksi, silloin kun et itse asuntoasi tarvitse.

Jakamistalous liiketoimintana toimii parhaiten sellaisten tuotteiden tai hyödykkeiden osalta, jotka ovat kalliita ostaa ja joita monet omistavat, mutta joiden käyttöaste on hyvin alhainen. (Jakamistalous 2017)

 

Käsitteitä yhteisöstä, teknologiasta, työstä ja ympäristöstä

image

 

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia digitalisaatiota hyödyntäen

Jos mietimme yhtälöä yhteisöjen tarpeita (kysyntä), alustataloutta (teknologia) sekä työtä, näitä yhdistämällä saamme luotua uusia liiketoimintamalleja. Mietitään yhtälöä, kuluttaja tarvitsee henkilöä tekemään pientä remonttia kotiinsa, päästään yhdistämään kuluttaja, keikkatalous sekä alustatalous. Alustatalouden palvelussa, yrittäjän myymä työ, kohtaa kuluttajan tarpeen digitaalisella alustalla.

Jakamistalous -> Uhat ja mahdollisuudet

Vaikka alusta- ja jakamistaloudelle on hyvät näkymät, varjostaa sitä myös uhat. Puhuttaessa jakamistalouden vaikutuksista työelämään, keskustelun sävy on usein toinen. Jakamistalouden pelätään vähentävän perinteisen palkkatyön kysyntää, heikentävän työntekijän oikeuksia sekä työhön sidottua sosiaaliturvaa. Toki optimistisemmat ajattelutavat näkevät, että jakamistalous luo suuren määrän uusia työmahdollisuuksia. (Jakamistalous 2017) Vaikka ei suoranaisia työsuhteita, niin erilaisia toimeksiantoja, jotka muistuttavat freelancer-työtä tai pienimuotoista yritystoimintaa.

Digitaalisen alustan hyödyntäminen

Juuri digitaalista alustaa hyödyntäen, niin pienemmät kuin isommatkin yrittäjät saavat enemmän näkyvyyttä tarjoamilleen palveluille, sekä ovat helpommin kuluttajien löydettävissä.

Näin meillä on palvelu, jossa tehtävä työ kohtaa tekijän.

Digitalisaatio ja digitalous - Jakamistalous

Digitalisaatiolla tarkoitetaan informaatiota käsittelevien digitaalisten laitteiden käytön yleistymistä ihmisten arkielämässä. Digitalisaatio ei kuitenkaan tarkoita ainoastaan laitteita ja tekniikkaa vaan sen sijaan ihmisten kykyä ja halua olla vuorovaikutuksessa tekniikan avulla toistensa ja ympäristön kanssa. Lisäksi myös tiedon jakaminen liittyy digitalisaatioon ja on yksi digitalisaation tärkeimpiä aatteita. Tiedon jakamisella tavallisesti tarkoitetaan sitä, että jaettua tietoa ei vain käytetä erillään, vaan että tietoa myös kerätään ja hyödynnetään yhteystyössä.

Jakamistalouden aatteellisena moottorina yhteisöllisyyden lisäksi kuluttajien rooliin liittyy niin kutsuttu ekologinen etiikka. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jakamistalouden tarjoama tehokkaampi käyttö merkitsee usein ekotehokkuutta eli ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen kannalta resurssiviisaampaa toimintaa. Monelle ihmiselle ekologisesti kestävä elämäntapa on tärkeä sekä ensisijainen syy kiinnostua ja lähteä jakamistalouteen mukaan. Tämä koskee lisäksi useita alan yrityksiä, erityisesti startupeja. Resurssiviisaus näkyy kirkkaasti myös monissa eteläeurooppalaisissa maissa, sillä monen tekijän seurauksena kuten massatyöttömyyden ja julkisen talouden kriisiytymisen takia monet kansalaiset ovat joutuneet keksimään uusia kuluttamisen ja toimeentulon tapoja.

Jakamistaloutta voimme yhdistää siis moneen asiaan, kuten kaupankäyntiin. Hyvä esimerkki on maksun tapahtuessa verkkopalvelun välityksellä, mikä saattaa tuntua monelle ihmiselle miellyttävämmältä kuin käteisellä maksaminen. Silloin raha ei tule konkreettisesti ihmisten väliin ja maksu tapahtuu nopeasti ja helposti yhdellä painalluksella oli ostaja/myyjä missä tahansa. Ottaen huomioon myös ihmisten erilaiset persoonallisuudet, monelle tämä saattaa olla suuri helpotus sillä he voivat välttyä sosiaalisista tilanteista.

Avoin innovaatio ja innovaatioiden ekosysteemi ovat termejä, joita kuulee liiketoiminnan puolella todella usein. Tässä on kyse tiedon jakamisesta ja sille rakentuvasta yhteistoiminnasta organisaatioiden rajojen yli. Digitalisaatiosta johtuva palvelullistuminen eli toisin sanoen palveluliiketoiminta on kykenevä johtamaan liiketoimintaa nopeaan kasvuun ja se myöskin ulottuu jakamistalouden kentälle. Kuten maailmassa nähdään tänäkin päivänä, niin voimme sanoa, että digitalisaatio on muuttanut ja muuttaa tälläkin hetkellä yhteiskuntaa todella merkityksellisellä tavalla. Ottamalla myös markkinoiden jakamistalouden toimintamallit huomioon, voimme todeta, että ne ovat yleensä häirikköjä ja niiden pelätään jopa pahimmassa tapauksessa tuhoavan monia liiketoiminnan aloja, kuten liikenne- ja majoitusalaa. Tässä hyvänä esimerkkinä on yritys nimeltään Airbnb, joka on kalifornialainen yhteisöllinen markkinapaikka. Airbnb:n kautta voi sekä löytää, varata tai jopa ilmoittaa majoituspaikkoja ympäri maailmaa matkapuhelimen tai internetin välityksellä. Kaiken tämän lisäksi yritys on levinnyt maailmanlaajuisesti ja se toimii jo yli 191 maassa ja yli 34 000 kaupungissa. Voimme siis hyvinkin sanoa, että meistä jokainen törmää päivittäin tähän suureen ilmiöön.

Harmaala, M., Toivola, T., Faehnle, M., Manninen, P., Mäenpää, P. and Nylund, M. (2017). Jakamistalous. 1st ed. Alma Talent Oy ja tekijät, pp.20-23.

Mitä on digitaalinen liiketoiminta?

Maailma kehittyy tällä hetkellä nopeammin kuin koskaan. Tuotamme ja kulutamme yhä enemmän materiaa – samalla kuitenkin hyödynnämme yhä laaja-alaisemmin hankittua tutkimustietoa. Miten olemme onnistuneet kaikessa tässä materian ja datan hallinnassa samalla, kun maapallon väestö on kasvanut eksponentiaalisesti?

Uudenlaiset haasteet tuottavat aina uudenlaisia ratkaisuja, yksi näistä on ollut digitalisaatio. Se on tarjonnut mahdollisuuden vastata modernin ihmiskunnan tarpeisiin.

Oletko ikinä ajatellut, miten ja milloin törmäämme digitaaliseen liiketalouteen, millä tavalla se kietoutuu lähes jokaisen ihmisen päivittäiseen arkeen ja minkälaisen digitaalisen jalanjäljen jätämme jälkeemme?

Annan aamu alkaa aamupalalla, kännykällä saa käynnistettyä kahvinkeittimen ja samalla selattua uusimmat uutiset. Jos Anna ei ole ostanut verkkojulkaistua lehteä, hän törmää auttamatta hänelle suunnattuihin mainoksiin. Kohdistetut mainokset pyrkivät tarjoamaan Annalle erityisesti hänen kiinnostuksen kohteidensa ja tarpeidensa mukaisia ratkaisuja sekä ehdotuksia. Yrityksen kannalta liiketoiminnan digitalisaatio tarjoaa uudenlaisen ikkunan asiakkaiden tuntemiseen ja kohtaamiseen. Asiakkaan kulkemat digitaaliset polut ja asiakaskokemus on suunniteltu ja jopa räätälöity ennen näkemättömällä tarkkuudella asiakkaan jalanjälkeen perustuen.

Töissä Anna kirjaa tiedot asiakastapaamisesta CRM-järjestelmään, jossa hän pystyy suunnittelemaan omaa toimintaansa sekä järjestelemään tulevia tapaamisia ja myyntiaktiviteetteja. Tämän jälkeen hän kirjaa tilaustiedot ERP-järjestelmään, jossa tiedot menevät varaston henkilökunnalle ja taloushallintoon laskutukseen.

Tänään Anna käy ostamassa uuden kevättakin töiden jälkeen. Ostoksia tehdessään Anna vertailee tuotteita ja hintoja netissä etukäteen, sekä tekee arvosteluja kivijalkaliikkeessä vierailun sijaan. Hakukoneoptimointi ohjaa Annan toimintaa netissä. Yrityksien sivuilla Anna keskustelee chat-palvelussa joko fyysisen asiakaspalvelijan tai tarkoitusta varten suunnitellun botin kanssa, selvittääkseen haluamiaan asioita.  

Annalle sattuu pieni henkilökohtainen onnettomuus ja hänen puhelimensa putoaa maahan, niin ettei se enää käynnisty. Illalla Anna tekee vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölle. Anna säilyttää kuitit ja vakuutusyhtiössä botti tekee päätöksen hetkessä. Rahat ovat Annan tilillä jo seuraavana päivänä.

Kaikessa edellä kuvatussa Annan toiminnassa näkyy digitaalinen liiketoiminta. Yritykset säästävät henkilökustannuksia ja mahdollistavat etätyön työntekijöilleen. Digitaalisilla alustoilla toimivien yritysten on kuitenkin panostettava laadukkuuteen, jotta työt sujuvat mutkitta, kuluttaja toteuttaa ostopäätöksensä ja loppukuluttaja saa tarvitsemansa palvelun. Tässä kohdin palvelumuotoilu ja hyvin suunnitellut liiketoimintamallit nousevat arvoon arvaamattomaan.

Ajatuksia herättävää on, mitä jäljelle jää, jos Annan elämästä poistetaan digitaalinen liiketoiminta?

Kirjoittajat: Anu Henttonen, Miia Kulmala, Mira Lintunen, Minea Mariani-Cerati, Martiina Suli

Mitä on digitaalinen liiketoiminta?

Digitalisoituminen on ollut keskustelun kuuma peruna jo useamman vuoden ajan. Digitaalisuus näkyy jokaisen yrityksen sekä yksityishenkilön toiminnassa halusipa sitä tai ei. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Itse en ollut kovin varma, joten otin asiasta tarkemmin selvää. Digitalisaatio tai digitalisoituminen tarkoittaa siis erilaisten tietotekniikkakanavien yleistymistä arkielämän toiminnoissa. Liiketoiminnassa käytetään digitaalisia palveluja ja toimintoja. Esimerkkinä voidaan tuoda esille erilaiset verkkokaupat. Verkkokaupoissa on laajemmat valikoimat sekä asiakkaan aika ja vaiva säästyy asioidessaan verkossa. Myös tuotteen palauttaminen ja reklamaatio tapahtuu joustavasti. Esimerkiksi Zalando on sellainen verkkokauppa joka tarjoaa asiakkailleen erilaisia brändituotteita. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan ei tarvitse surffailla monen eri liikkeen verkkokauppasivustoilla erikseen.

Omien kokemuksieni mukaan verkkokaupoilla on myös mahdollisuus myydä tuotteitaan, vaikka niitä ei olisi sillä hetkellä fyysisesti saatavilla varastossa. Yleensä verkkokauppa kuitenkin ilmoittaa tuotteen saatavuudesta ja antaa arvion tuotteen toimitusajasta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tieto asiakkaan tilauksesta välittyy suoraan liikkeeseen joka tilaa kyseisen tuotteen valmistajalta. Näin ollen erilaiset verkkokaupat eivät tarvitse laajaa varastotilaa. Verkkokauppa.fi toimii tällä tavalla.

Toinen asia minkä olen huomannut asioidessani pankin kanssa on se, että nykyään ei tarvitse tavata ketään kasvotusten. Riittää, että varaa ajan heidän verkkosivuiltaan, jonka jälkeen he itse ottavat yhteyttä puhelimitse sovittuun aikaan. Puhelu etenee siten, että ensin robotti pyytää näppäilemään pyydetyn avainluvun sekä sosiaaliturvatunnuksen, jonka jälkeen pankki tunnistaa asiakkaansa. Tunnistautumisvaiheen jälkeen puhelu siirtyy oikealle työntekijälle, joka laatii kirjallisen sopimuksen esimerkiksi asuntolainasta. Työntekijä lähettää sopimuksen hyväksyttäväksi asiakkaalle hänen omaan verkkopankkiinsa.

Miten digitaalisuus näkyy yrityksen toiminnassa?

Digitaalinen muutos on vaikuttanut eniten erityisesti yrityksiin. Tietotekniikan ansiosta yritysten infrastruktuuri ja toiminnot ovat muuttuneet siitä lähtien, kun internet oli laajalti saatavilla sekä yrityksille että yksityishenkilöille. Tämä muutos on muuttanut perusteellisesti sitä, miten yritykset harjoittavat päivittäistä toimintaa. Nykypäivänä ei riitä, että yrityksellä on erinomainen palvelu. Erinomaisen palvelun lisäksi yritykseltä vaaditaan myös asiakas- ja markkinaymmärrystä sekä asiakaskohtaamisten ja monikanavaisuuden sekä palvelumuotoilun sisäistämistä.

Hyvä esimerkki digitalisaation hyödyntämisestä yrityksessä on esimerkiksi erilaiset chat-tukipalvelut, joiden kautta asiakkaiden on helpompi saada apua omiin ongelmiinsa. Nykypäivän chat-palvelut ovat niin hyvin automatisoituja, että ne toimivat robotiikan avulla. Vaikeimmissa tilanteissa palvelu siirtää asiakkaan oikealle henkilölle, joka neuvoo vaikeimmissa tilanteissa.

Digitalisoituminen tuo mukanaan paljon hyvää, mutta siihen liittyy myös omat riskinsä. Digitalisoitumisen myötä tiettyjen alojen työpaikat saattavat määrällisesti vähentyä, mutta samalla digitalisoituminen luo myös uusia mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Esimerkiksi tulevaisuudessa tarvitaan henkilöitä, jotka ohjelmoivat robotteja sekä osaavat korjata niiden ongelmia. Lisäksi tarvitaan henkilöitä, jotka osaavat esimerkiksi avustaa vanhuksia teknologian edetessä pidemmälle.

Mitä on digitaalinen liiketoiminta?

Digitaalinen liiketoiminta on  liiketoimintaa, jossa käytetään erilaisia digitaalisia kanavia ja alustoja. Yrityksen vanha liiketoiminta saatetaan digitalisoida tai sen rinnalle voidaan kehittää kokonaan uudenlainen digitaalinen toimintamalli. Useat yritykset ovat luoneet kivijalkaliikkeiden rinnalle verkkokaupan, mikä on yleisesti tunnetuin digitaalinen liiketoimintamalli. Digitaalinen liiketoiminta ei kuitenkaan rajoitu vain verkkokauppoihin, vaan siihen sisältyy erilaiset mobiilisovellukset, sähköiset ajanvarausjärjestelmät, itsepalvelukassat sekä chat-palvelut. On huomattava, että digitaalista liiketoimintaa on myös Skypen välityksellä pidettävät palaverit sekä työnteko kotisohvalla. Näin ollen digitalisaatio vaikuttaa vahvasti meidän jokaisen arkipäivään.

Yritykset rakentavat nykyisin liiketoimintastrategian kokonaan digitalisuuden ympärille. Vielä 2000-luvun alussa yrityksen digitaaliselle toiminnalle luotiin oma strategia. Dataa keräämällä ja analysoimalla luodaan suuri osa yrityksen arvosta. Digitaalinen osaaminen onkin yksi ydintekijä menestyvän yrityksen liiketoiminnassa. Digitalisaatio on nykyisessä yritysmaailmassa korvaamaton asia. Sen avulla yritys pystyy kehittämään prosesseja joustavammin, lisäämään kustannustehokkuutta ja näin ollen kasvattamaan vuosittaista liikevaihtoa. Uudenlaiset älykkäät tietojärjestelmät ja työkalut, esimerkiksi Business Intelligence, mahdollistavat suurien datamassojen varastoinnin sekä prosessoinnin. Vanhojen toiminnanohjausjärjestelmien rinnalle on synnytetty yksinkertaisempia ja nopeampi järjestelmiä. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä tehostaa kaikkia toimintoja ja mahdollistaa yrityksen toiminnan jatkuvan kehittämisen.

Kivijalkaliikkeiden rinnalle on syntynyt aivan uudenlaisia yrityksiä, joiden toiminta perustuu kokonaan digitalisaatioon. Yritys ei myy konkreettista tuotetta, vaan käyttöoikeuden johonkin määriteltyyn sisältöön. Tämänlaisia palveluntarjoajia ovat esimerkiksi Spotify, Netflix, HBO ja Viaplay. Edellä mainittujen yritysten rinnalle ovat nousseet äänikirjoja ja podcasteja tarjoavat yritykset, kuten Storytel ja BookBeat.

Mielestäni jokaisen yrityksen on hyvä huomioida digitalisaation megatrendi liiketoiminnassa tavalla tai toisella.  

Oppia ikä kaikki

Elinikäinen oppiminen on varmasti kaikkien huulilla, etenkin kun nykypäivänä uhkaillaan, ettei vain yhdellä tutkinnolla tee yhtään mitään. Sillä on arvoa yhtä paljon kuin tärisevällä ruplan setelillä lähikapakassa. Valitettavasti juuri tällä kyseisellä blogin raapustelu kurssilla en koe oppineeni järinkään paljon uutta. Paitsi Tumblr ei ollut kauhean tuttu, ennen kuin kurssin takia jouduin sen maailmaan tutustumaan.

image

Aloitin kirjoitusurani lukioaikoina kirjoittamalla artikkelin Turkulaiseen, jonka siivittämänä pääsin töihin Turun Sanomien Extreme -nuorten sivuille. Ennen tätä kurssia en muistanutkaan, kuinka hauska on leikkiä kielikuvilla ja värittää tekstiä eri sanoilla.

Digitaalinen liiketoiminta on ollut arkipäivää työni takia jo useamman vuoden ajan, mutta nyt blogeja kirjoittaessani pääsin tutustumaan paremmin digitaaliseen markkinointiin. Kurssi kerrytti omaan tietopankkiini muutamat uudet termit sekä erilaisia näkemyksiä tehokkaasta markkinoinnista verkossa.

Kuten muutkin koulutehtävät, koin blogien raapustamisen rasitteena, enkä niinkään odottanut kielipitkällä tulevaisuudessa häämöttävää seuraavan blogin deadlinea. Toisaalta näitä kirjoittaessa on saanut päästää oman persoonansa sanallisesti valloilleen ja pidin kovasti siitä, että nyt sai valita useasta eri vaihtoehdosta eniten itseään koskettavan aiheen. Sekä ammattikorkeakoulun oppimiskulttuuri on läpsäyttänyt avokämmenellä poskelle, kun on huomannut, ettei opettaja tulekaan huhuilemaan postilaatikosta palautusaikaa olevan jäljellä muutama hassu minuutti. Nyt viimeistään olen huomannut, että on aika edes jossain määrin aikuistua ja ottaa itseään henkarilla sieltä niskan puolelta kiinni.

image

Näitä blogeja kirjoittaessani olen miettinyt, että onko tämä kaikki nyt väkisin aivoihin tungettu tieto jo viiden vuoden päästä vanhentunutta. Kauanko tällä hetkellä Googleen kirjoitettu tieto pitää kutinsa? Tuleeko minustakin joskus seniori? Vaikka tällä hetkellä oloni on kuin digitaalisen kukkulan kuninkaalla – olenko minä joskus se henkilö, joka pyytää lapsenlastani auttamaan saamaan kiinni hybridimoottorilla lentävän kahvikuppini, jonka sosiaalinen elämä on omaani vakuuttavampaa. Pelottava ajatus, eikös? En toivo, että kaikki blogikirjoitukseni noudattaisivat George Orwell maista kyynisyyttä ja pelkoa tulevasta, mutta on pelottavaa katsoa kalenteria taaksepäin. Niin lyhyessä ajassa kaikki ympärillä oleva on digitalisoitunut ja sen kuin jatkaa digitalisoitumistaan. Jos minun raapustukseni eivät saanet sinua rakas lukija vielä täysin hermoraunion partaalle, voisin suositella elokuvaa nimeltä Ready Player One.

Mitä digitaalisen liiketoiminnan opinnoista jäi käteen?

Ryhmässä mietimme, mitä digitaalinen liiketoiminta oli mielestämme ennen kurssin alkua. Ensimmäinen mielikuva siitä koostui käytännössä nettisivuista, applikaatioista ja online-markkinoinnista, mutta tosiasiassa se on paljon laajempaa. Kun alkaa tarkemmin miettimään asiaa, kuten myös kurssin myötä opimme, digitaaliseen liiketoimintaan liittyy kaikki it-ratkaisuilla liiketoimintaa kehittävät asiat. Nykypäivänä ei ole yritystä ilman minkäänlaista digitaalista liiketoimintaa.  Monet digitaaliset kanavat ovat olleet meille entuudestaan tuttuja ja myös päivittäisessä käytössä, mutta kurssilla nousi esille myös monta uutta digitaalista ratkaisua.

Kurssin aikana on tullut entistäkin selvemmäksi, että etenkin kansainvälisesti toimivat yritykset jäävät kilpailijoiden jalkoihin väistämättä, elleivät ne panosta digitaalisuuteen. Pikkuisille paikallisille yrityksille digitaalisuus ei ehkä ole yhtä lailla elinehto, mutta digitaalisia ratkaisuja kannattaa silti lähteä miettimään. Ainakin yrityksen perustiedot pitäisi olla helposti asiakasryhmän saatavilla myös verkossa, jotta tieto siitä kantautuisi potentiaalisille asiakkaille asti. Tämän hetkinen tilanne on, että lähes kaikki suomalaiset kuluttajat etsivät tietoa yrityksistä hakupalveluista, mutta vain alle kolmasosa yrittäjistä kokee asiakkaiden löytävän heidät hakusanamainonnan kautta.

Digitalisaatio mahdollistaa liiketoiminnan tekemisen täysin uudella tavalla. Yrityksien on nykypäivänä paljon helpompaa kerätä asiakkaistaan dataa sekä luoda erilaisia kanta-asiakasrekistereitä. Tekoälyn avulla voidaan korvata työtä, joka on aikaisemmin pitänyt tehdä ihmisten toimesta ja näin yritykset voivat toimia kustannustehokkaammin. Osa nykyajan yrityksistä on myös ottanut käyttöönsä AR:n eli lisätyn todellisuuden. Yksi näistä yrityksistä on Virtual Traveller, joka tarjoaa VR-laseilla matkakokemuksia esimerkiksi liikuntarajoitteisille henkilöille, jotka eivät pysty itse matkustamaan.

Digitaalisuus on tulevaisuuden innovaatioiden kivijalka. Hyvin harva yritys tulee enää pärjäämään ilman jonkinlaisia sähköisiä tai verkossa toimivia ratkaisuja. On sitten kyseessä uusien asiakkaiden tavoittaminen sosiaalisessa mediassa tai sähköiset toiminnanohjausjärjestelmät, jokainen yritys tarvitsee edes perustason ymmärrystä digitaalisten ratkaisujen toiminnasta. Kaltaisemme tulevaisuuden ammattilaiset hyötyvät huomattavasti näistä taidoista työelämässä – se on jopa meidän kilpailuetumme työmarkkinoilla.

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA - mahdollisuus jota ei kannata olla käyttämättä

Digitaalinen liiketoiminta on suuressa roolissa nykyajan liike-elämässä. Tulevaisuudessa yksikään yritys ei pysty paeta digitaalisuuden tuomaa muutosta, joka tuo runsaasti mahdollisuuksia menestymiseen.

Digitalisaatio herättääkin suuren määrän useita kysymyksiä. Miten digitalisaatiosta saa imettyä parhaimman hyödyn sekä mitä ja miten kannattaa digitalisoida?

Digitalisoituminen näkyy päivittäin jokaiselle kuluttajalle kuin myös yrityksille. Tänä päivänä on mahdotonta löytää niin sanottua ¨vanhan koulukunnan¨ yritystä, jolla ei olisi mitään digitalisaatioon liittyvää asiaa. 

image

Hypermarketeissa on käytössä sähköiset kassakoneet, joihin jokainen suomalainen törmää väkisinkin melkeinpä päivittäin. Jopa lääkärien vastaanotot voidaan nykypäivänä varata sähköisesti, joka on huima harppaus verrattuna siihen mitä se oli vielä vuosituhannen vaihtuessa.


Nykypäivänä herääkin kysymyksiä, että miksi jokaisen yrityksen liiketoiminta on jo nyt digitaalista liiketoimintaa?

Suurin syy äsken heitetylle kysymykselle löytyykin suoraan meistä itsestämme eli asiakkaista. Asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut erittäin paljon. Niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaat tekevät hankintoja verkossa. Verkon monipuolisuus on mahdollistanut useiden eri yritysten katalogien kasvamisen moninkertaisiksi – mutta se on tuonut samalla esille piirteen asiakkaiden odotusten räjähtämäisessä kasvussa.

Nykypäivänä jokaisen yrityksen on oltava hereillä teknologian tuomasta kehityksestä, koska jos sinä itse et hyödynnä mahdollisuuttasi teknologian kehittyessä, niin et edes kissaa kerkeä sanoa, kun jo kilpailijasi on tarrannut uuteen teknologiaan. Teknologia nimittäin mahdollistaa liiketoiminnan harjoittamisen huomattavasti tehokkaammin sekä tuottavammin. Kuka ei haluaisi tarjota palvelua, joka on samalla sekä TEHOKAS että TUOTTAVA???


Minulla itselläni onkin erittäin läheinen näkökulma digitalisaation kehittymisen tuomaan liike-elämän salaisuuksiin, koska olen itse osakkaana ProcurePlaza Oy:ssä, joka tarjoaa B2B-asiakkailleen yhtä verkkokauppapaikkaa, josta pystyy tekemään hankinnat suoraan monelta eri toimittajalta. Puhumme yritysten ¨häntien¨ hallinnasta yhden palvelun kautta, tarkoittaen hankintoja, joita yritys ostaisi muuten useasta eri paikasta ja se hankaloittaisi kulujen kontrollointia. Olemme kilpailuttaneet niin it-tuotteiden toimittajista (Power) aina etälääkärikäynteihin asti (Täsmä Työterveys). Tämä palvelu on suora osoitus siitä, kuinka paljon on mahdollista saada aikaiseksi digitalisaation kehityksen myötä, ja yrityksen kasvamisen resurssit ovatkin rajattomat, koska kaikki ovat automatisoitu, niin tilauksista tiliöintiin saakka. Helppoa ja kivaa asiointia!


Digitalisaatio on asia, jonka jokaisen tulisi tunnistaa mahdollisuutena tulevaisuutta ajatellen, nykypäivänä kun digitalisaatio on lähes pakollista toimialasta riippumatta. Onko se hyvä juttu? – Sen vain aika voi näyttää!!

Miten meidän ryhmämme kehittyi?

Helpottaako digitalisaatio ja hurjan nopea muutos elämää? Kaikilla on tähän erilainen vastaus. Nopea kehitys voi olla mahdollisuus, mutta myös uhka!

Miten digitaalinen liiketoiminta -opintojakso on kokonaisuudessaan muuttanut käsitystämme digitalisaation liittymisestä omiin kokemuksiimme? Sitä avaamme tässä blogissa ja kerromme, mitä olemme itse omaksuneet ja oppineet tänä aikana projektityön työstämisen myötä.

image

Ensimmäinen aihe

Tehtävänantomme oli vapaasti pohtia, mitä digitaalinen liiketoiminta on ja vähän harjaannuttaa sitä, miten arkipäiväistä digitalisaatio yhteiskunnassamme on nykypäivänä.

Digitaalisella liiketoiminnalla tarkoitetaan verkon, mobiilisovellusten ja tietokoneohjelmien kautta toimivaa liiketoimintaa. Hyviä esimerkkejä ovat erilaiset verkkokaupat, nettiajanvarausjärjestelmät ja digitaalinen markkinointi. Erilaiset tietokoneohjelmat ovat myös merkittävä osa sitä. 

Aihetta pohdittuamme totesimme, että digitaalinen liiketoiminta on laaja käsite. Siihen kuuluvat verkossa, mobiilissa ja ohjelmistoilla toimivat liiketoiminnan osa-alueet. Muutamia hyviä esimerkkejä ovat digitaalinen markkinointi, verkkokauppa ja verkkopankit.

Digitalisaatio ja digitalous

Digitalisaatio on nykyajan megatrendi, joka antaa uusia työkaluja toimia toisin kuin ennen. Tästä megatrendistä hyötyvät sekä yritykset että itse loppukäyttäjät. Yritykset saavat valtavan määrän dataa ymmärrettävässä muodossa, jonka avulla pystyvät palvelemaan asiakkaitaan paljon kustannustehokkaammin. Asiakkaista kerätään paljon tietoja erilaisista lähteistä, jonka jälkeen yritykset markkinoivat tuotteitaan ja palvelujaan tarkasti valitulle kohderyhmälle. 

Ihmisillä pitää olla myös aina oikeus pysyä digitalisaatiosta pois. Kaikki ihmiset eivät halua sitä samaa, pitää aina olla monta vaihtoehtoista tapaa toimia tässä yhteiskunnassa. Tätä pohdittuamme totesimme, että nyky-yhteiskunta vaatii ihmiseltä ehkä liiankin suurta verkostoitumista digitalisaation myötä.

Mobiilisovellukset ja some

Työskentely sosiaalisessa mediassa edellyttää hyviä viestinnällisiä ja sosiaalisia taitoja. Sen lisäksi on osattava hyödyntää sosiaalisen median eri kanavia oikealla tavalla ja hallittava verkon käyttäytymissäännöt. Työskennellessä tulee olla avoin oppimaan uutta, koska tekniset alustat muuttuvat, trendit vaihtuvat ja alalla tapahtuu muutoksia.

Monilla yrityksillä on tavoitteena olla sosiaalinen brändi, joka on saavutettavissa siellä, missä asiakas haluaa viettää aikaa, ja silloin, kun hän haluaa keskustella ja kommentoida. Tehtäviä tehdessä opimme hyvin sen, miten paljon nyky-yritykset panostavat omiin sosiaalisiin kanaviin tavoittaakseen asiakkaat. Sosiaalinen media tuo myös näkyvyyttä ja tunnettavuutta, mikä lisää yritysten uskottavuutta.

Digitaalinen markkinointi ja sisällöt

Lyhyesti markkinointiajattelu selittää yritysten ja asiakkaiden käyttäytymistä erilaisissa markkinoinnin tilanteissa. Se on lyhyestä historiastaan huolimatta käynyt läpi monenlaisia vaiheita ja muutoksia.

Ennen markkinointitieteen tai -käsitteen syntyä vallalla oli tuotantolähtöinen ajattelu. Silloin yritysten keskeinen toiminto oli tuotteiden valmistus. Asiakkaista ei välitetty eikä tuotteita mainostettu yhtään, kaikki tuotteet meni kaupaksi suuren kysynnän ja pienen tarjonnan ja kilpailun takia. 

Yksi uusista käsitteistä, joita opimme on inbound-markkinointi. Inbound-markkinointi on markkinointimalli, joka pyrkii siihen, että potentiaalinen ostaja hakeutuu itse vuorovaikutukseen markkinoijan kanssa. Inbound-markkinoinnissa on keskeistä asiakkaan suostumus vastaanottaa markkinointiviestejä. Hyvä esimerkki tästä on, kun asiakas on aidosti kiinnostunut tuotteesta tai palvelusta ja tilaa yrityksen suoramarkkinointikirjeen.

Verkkopalvelut ja SEO

Tämän tehtäväpaketin yhteydessä tuli etenkin tutustuttua Suomen suosituimpiin verkkopalveluihin. Suosituimpia verkkopalveluja Suomessa tutkii muun muassa Fiam.fi. Heidän tutkimus on erittäin laaja sillä se tutki 4 612 000 suomalaisen verkon käyttöä eri älylaitteilla. Tutkimus paljasti, että suosituimpien sivustojen top 20 -kärki koostuu pääasiassa uutis-, myynti- ja keskustelupalstasivustoista.

SEO eli hakukoneoptimointi on tyypillisimmin sivuston optimoinnilla haettavaa näkyvyyttä. Hakukoneoptimoinnilla pyritään pääsemään hauissa kärkipäähän. Kärkipäässä olemisella yritys saavuttaa liikennemäärien kasvua ja sitä myöten tuloja. Se on myös erittäin tehokas keino mainostaa yritystä järkevillä kustannuksilla.

Varmasti kaikille tutuin hakukone – Google – tarjoaa hyvän esimerkin siitä, miten optimoinnilla saadaan hyvin näkyvyyttä. Googlen palvelua käytettäessä usein klikataan vaan ensimmäisen sivun linkkejä, tällöin tarvitaan loistavaa optimointia, että saa oman yrityksen tai palvelun hakutuloksien kärkipäähän ja asiakkaiden näkyviin.

Verkkokauppa ja ostaminen

Verkkokaupan osuus kokonaiskaupasta jatkaa nopeaa kasvuaan Suomessa ja maailmalla. Paytrailin raportista “verkkokauppa Suomessa” pystyi tulkitsemaan hyvin, miten kovalla kasvuvauhdilla verkkokauppa Suomessa kehittyy. Tutkimuksesta muun muassa ilmeni, että vuodesta 2017 vuoteen 2018 verkkokaupan liikevaihto kotimaassa kasvoi peräti 18 %. Selvää ennestään oli, että verkkokaupan osuus kasvaa suhteessa perinteisiin kanaviin, mutta se miten suurta kasvu oli yllätti.

Myös ostaminen on murroksessa. Vanhanaikaiset maksutavat siirtyvät uusien tieltä. Uusia maksutapoja pohdittaessa tuli juuri mieleen helppokäyttöisyys ja reaaliaikaisuus. Näitä päivittyneitä maksutapoja ovat muun muassa lähi- ja mobiilimaksaminen, jotka vielä lähitulevaisuudessa kehittyvät ja mahdollisesti myös syrjäyttävät perinteisiä tapoja entisestään.

Doniyor Abdulazhanov, Elias Jimenez, Hemmo Laurell, Henri Pero, Eetu Saarinen & Niko Vihervuori


Mitä opimme?

Uuden kehittäjän moduuli koostui innovaatio-osaamisesta, digitaalisesta liiketoiminnasta sekä analysointiosaamisesta. Digitaalinen liiketoiminta -kurssin aiheena oli digitalisaation vaikutus yritystoimintaan. Opiskelimme kurssin aikana esimerkiksi digitaalista markkinointia, digitaloutta, mobiilisovelluksista ja sosiaalisesta mediasta sekä verkkokaupoista ja verkkopalveluista. Kirjoitimme joka viikko eri aiheista blogikirjoituksen, ja jaoimme tehtävät ryhmän sisällä niin, että jokainen kirjoitti eri aiheesta. Tämä mahdollisti laajemman ymmärryksen tunneilla käsitellyistä asioista.  

Opimme, kuinka tärkeää digitalisaatio on yritysten menestymisen kannalta, ja oikeastaan välttämättömyys tulevaisuudessa pärjäämiselle. Kilpailukykyisenä pysymisen edellytyksenä on myös yrityksen digitaalinen markkinointi, johon kuluttaja ei voi välttyä törmäämästä nykypäivänä. Digitaalinen markkinointi oli kaikille meistä jo ennaltaan tuttua, mutta tunneilla opimme asiasta vielä syvällisemmin. Mielestämme jatkuva digitalisaation kasvu on hyvä asia niin yritysten kuin kuluttajankin kannalta, sillä se helpottaa ja nopeuttaa asioiden hoitamista.  

Käsittelimme tunneilla ja blogikirjoituksissamme myös mobiilisovelluksia ja sosiaalista mediaa. Nämä ovat nykynuorille arkipäivää, mutta näiden käyttö on myös yleistynyt vanhempien ihmisten keskuudessa. Nämä kanavat ovat suuressa osassa yritysten digitaalista markkinointia. Ihmisten, erityisesti nuorten, tavoittaminen tätä kautta on helpompaa kuin perinteisen markkinoinnin kautta. Uskomme, että sosiaalisen median merkittävyys tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa.  

Verkkokauppa ja sen helppous varmasti vetoavat moneen kuluttajaan. Tämän myötä esimerkiksi kauppakeskuksissa käyminen on vähentynyt. Kaikki ryhmästämme käyttävät verkkokauppoja, ja olikin mielenkiintoista oppia lisää niiden toiminnasta ja vaikutuksesta ostajakäyttäytymiseen. Uskomme, että tulevaisuudessa kivijalkakauppojen suosio vähenee entisestään ja ihmiset siirtyvät verkkokauppoihin. Kilpailun kasvaessa toimitusnopeus ja suora kotiinkuljetus varmasti kehittyvät. Eniten uutta tietoa saimme erilaisista verkkopalveluista, esimerkiksi hakukoneoptimoinnin toiminnasta oli mielenkiintoista oppia lisää.

Kurssin aikana teimme ryhmässämme projektityötä, jossa pääsimme soveltamaan oppimaamme. Saimme Reimalta toimeksiannon kehittää ReimaGo nimistä sovellusta, jota lähdimme työstämään mielenkiinnolla. Innovointiosaamisen tunneilla saimme konkreettisia ohjeita, miten lähteä suunnittelemaan projektia, ja tutuiksi tuli muun muassa fasilitoinnit sekä itsenäinen ryhmätyöskentely. Analysointiosaamisen tunneilla puolestaan opimme erilaisia analysointitapoja ja niiden soveltamista käytännössä. Projektin tekemistä motivoi se, että teimme yhteistyötä tunnetun yrityksen kanssa. Mielestämme kurssi oli opettavainen ja tulevaisuuden työelämän kannalta hyödyllinen.

Digitaalinen tulevaisuus

Heipparallaa!

Seuraavaksi katsotaan vähän videoita.

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=ozLaklIFWUI

image
image

Tässä videossa näytettiin kaikkien esineiden olevan älylaitteita. Seinät, ikkunat, pöydät, jopa pieni boardingkortti ovat kosketusnäyttöisiä älylaitteita ja joka paikassa pystyy tekemään kaikenlaista näiden laitteiden avulla ja pystyy myös olemaan monessa paikassa samaan aikaan olematta oikeasti fyysisesti paikalla. Teknologian näytetään olevan apuna helpottamaan elämää; kännykkä muistuttaa jokaikisestä asiasta mitä sinun pitää päivän aikana tehdä tai missä sinun pitäisi olla, eikä sinun itse tarvitse muistaa mitään. 

Mielestäni tämä maailma näyttää realistiselta tulevaisuutta ajatellen; voisin kuvitella joskus maailman näyttävän tältä, sillä tähän suuntaan ollaan jatkuvasti menossa ja kehittämässä teknologiaa.


Video 2: https://vimeo.com/166807261

Toisessa videossa kuvattiin henkilöä minä-perspektiivistä. Tämä henkilö elää maailmassa, jossa ollaan verkossa pelimaailmassa. Henkilö ei tiennyt välillä enää edes kuka oli ja häntä ohjelmoitiin jatkuvasti erilaisten applikaatioiden kautta. Ne saivat hänet tekemään erilaisia tosi-elämän asioita toivoen saavan lisää pisteitä ja kerryttääkseen erilaisia tasojaan. Nämä pelimaailman ihmiset haluavat kerätä ja suojella kaikin keinoin pisteitään.

image

Pakko myöntää, että minulle tuli vähän huono olo katsoessani videota ja kuvitellen sen olevan oikeaa elämää. Video on upeasti tehty ja siksi aika realistisen oloinen, mutten ikimaailmassa toivoisi tällaista elämää, vaikka voisin kuvitella, että tähänkin suuntaan oltaisiin jossain kohtaa menossa. Kirjoitin aikaisemmin postauksen pelillistämisestä, eli ihmisten saamisesta tekemään mitä itse haluaa siten, että tarjoaa heille erilaisia pieniä palkintoja siitä hyvästä, eli tehdään psykologista manipulointia, jossa kuitenkin kummatkin osapuolet saavat haluamansa. Tämä video kuvaa pelillistämisen ihan överi-levelinä, eli siten että koko elämä ollaan pelillistetty; “tee tämä niin saat pisteitä!” 

Videon kaltainen idea nähdään myös Netflix elokuvassa Nerve, jossa nuoret pelaavat tosielämän totuutta ja tehtävää ja kilpailevat keskenään rahanhimossa.

Tulevaisuudenkuvan tulkitseminen positiiviseksi tai negatiiviseksi riippuu henkilöstä. Jotkut ovat sitä mieltä, että tämä on tosi-magee -juttu, mutta uskon suurimman osan olevan yhtä hämillään tästä kuin minäkin.  

Verkkomarkkinoinnin harjoitteet

Fonectan ”Markkinointi Nyt” -oppaan mukaan yritys, jota ei löydy verkossa, ei käytännössä ole olemassa. Se kuinka asiakas löytää yrityksen luokse, on suurimmalta osalta digitaalisia väyliä pitkin; 83% suomalaisista etsii tietoa hakupalveluista, kuten googlesta. Lisäksi yhä useampi suomalainen käyttää mobiililaitteita, joten sivujen mobiilioptimointi on kriittisen tärkeää käyntikokemuksen kannalta.

Digitalisaation myötä tehokkain markkinointi on siirtynyt suurimalta osalta verkkoon, ja myös ostokäyttäytyminen on muuttunut. Asiakas pystyy helposti tekemään vertailuja yritysten välillä, jos tuotetta tai palvelua on muilla toimijoilla tarjolla. Erityisesti B-to-B puolella olisi tarvetta panostaa verkkonäkyvyyteen, koska business puolella tehdään hyvin samantyyppistä vertailua, ja tiedon etsintää, kuin kuluttajapuolella. Markkinoinnin tulee olla tavoitteellista, kiinnostavaa ja ammattimaisesti hoidettua.

Fonectan listasi oppaassaan viisi digitaalisen markkinoin ohjenuoraa yrityksille, joita ovat;

Luo vahva perusta

Onhan yritys verkossa, ja näkyyhän se oikeissa kanavissa? Pelkät verkkosivut eivät ehkä enää riitä, vaan näkyvyyttä muuallakin vaaditaan. Onhan yritys niissä kanavissa, joissa sen asiakkaatkin ovat?

Laita perusasiat kuntoon

Tähän kuuluvat kotisivut, sekä hakukoneoptimointi. Kotisivujen tulee olla käyttäjäystävälliset, visuaaliset, informatiiviset, sekä mobiilioptimoidut. Hakukoneoptimoinnilla saadaan asiakas ohjattua yrityksen sivuille, esimerkiksi google haun kautta. Mitä ylempänä hakukoneen tuloksissa yritys on, sitä todennäköisempää että ostaja klikkaa sivuille sisään.

 Kasvata näkyvyyttäsi ja hanki lisää asiakkaita

Mainonta digitaalisissa kanavissa, kuten Facebookissa ja LinkedInissa. Facebookissa mainonta tavoittaa helposti kuluttaja-asiakkaat, sekä yrityspuolen ostajat. LinkedIn on erityisen tehokas B-to-B puolella. Yhteistyöt somevaikuttajien kanssa ovat erittäin tehokas keino saada näkyvyyttä, ja ohjata asiakkaita yrityksen luokse.  

Nauti näköalapaikasta

Data auttaa tehostamaan, sitä voidaan hyödyntää markkinoinnissa muun muassa oman asiakasrekisterin kautta, tai kohdentamisen työkaluilla verkossa. Yrittäjä voi hyödyntää dataa sekä kuluttaja-asiakkaisiin, että B-to-B asiakkaisiin.

 Hoida näkyvyyttäsi

Verkkosivuja ja sosiaalisen median sivuja tulee päivittää säännöllisesti, koska tämä antaa yrityksestä ulospäin ”hyvin hoidetun”- kuvan. Sisällöntuotantoon tulee panostaa, se erottaa loppukädessä jyvät akanoista. Differoituminen ja tarinan kerronta ovat osa yrityksen brändiä -Tätä voidaan helposti tukea oikeanlaisten sisältöjen avulla.


Lähde: Fonecta Markkinointi Nyt -Opas verkkomarkkinoinnista

image

Originally posted by shadeykris

Digitalisaatio ja digitalous

Älä anna teknologian hallita elämääsi! Elämme sellaisia aikoja, kun teknologia muuttuu hurjaa vauhtia, ihmiset eivät aina pysy mukana. Keksitään päivittäin uutta. Helpottaako digitalisaatio ja hurjan nopea muutos elämää? Kaikilla on tähän erilainen vastaus. Nopea kehitys voi olla mahdollisuus, mutta myös uhka!

image

Originally posted by neweresth

Digitalisaatio on nykyajan megatrendi, joka antaa uusia työkaluja toimia toisin kuin ennen. Tästä megatrendistä hyötyvät sekä yritykset, että itse loppukäyttäjät. Yritykset saavat valtavan määrän dataa ymmärrettävässä muodossa, jonka avulla pystyvät palvelemaan asiakkaitaan paljon kustannustehokkaammin. Asiakkaista kerätään paljon tietoja erilaisista lähteistä, jonka jälkeen yritykset markkinoivat tuotteitaan ja palvelujaan tarkasti valitulle kohderyhmälle. Pysyykö laki tämän nopea kehityksen perässä? – Minusta mikään laki ei voi pysyä kaiken kuhinan perässä, joka syntyy, kun ihmiset, yritykset ja yhteisöt luovat päivittäin. Tästä syystä digitalisaatio voi olla meille myös uhka.

image

Originally posted by meli-the-scary

Toivon ja haluan, että ihminen hallitsisi digitalisaatiota ja sen tuomia muutoksia eikä toisin päin. Ihmisillä pitää olla myös aina oikeus pysyä digitalisaatiosta pois. Kaikki ihmiset eivät halua sitä samaa, pitää aina olla monta vaihtoehtoista tapaa toimia tässä yhteiskunnassa. Minua harmittaa nähdä ihmisiä, jotka ovat erittäin riippuvaisia kännyköistään ja sosiaalisesta mediasta. Erittäin surullista on myös se, että heidän reaalinen elämänsä jää ”elämättä”.

Tulevaisuuden digimaailma

Teknologia on kehittynyt viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana niin nopeasti, että vauhdissa on vaikea pysyä mukana. Vielä 2000-luvun vaihteessa soitin ystävilleni lankapuhelimella ja kuuntelin musiikkia kaseteilta tai CD-levyiltä. Tietokone oli mikron kokoinen mötikkä, jossa itse näyttö oli kuitenkin pieni ja grafiikka epätarkkaa.

Jatkuuko kehitys yhtä hurjana? Millainen on digitalisaation täyttämä maailmamme tulevaisuudessa?

image

Tulevaisuuden visiot

Microsoft Office Labsin tuottamassa Future vision 2020 -videossa kosketusnäytöt ovat kaikkialla. Koulussa lapset pääsevät kommunikoimaan kansainvälisesti, kun seinällä on jättimäinen interaktiivinen näyttö kahden maan välillä. Oppilaat piirtävät ja kirjoittavat siihen, eikä kielimuurikaan ole ongelma näytön toimiessa myös kääntäjänä. Työpaikoilla niin seinät kuin pöydätkin toimivat tietokoneen tapaan ja niitä koskettamalla voi tarkastaa jäljellä olevan parkkiajan tai katsella projektiin liittyviä 3D-kuvia. Jopa sanomalehdet ja lentokoneen maihinnousukortit ovat muuttuneet sähköisiksi, mikä toisaalta on jo nykypäivää, kun yhä useampi lukee lehtensä verkkoversiona ja tekee lähtöselvityksen puhelimella.

Keiichi Matsudan Hyper-Reality –video on toisenlainen. Siinä fyysinen ja virtuaalinen todellisuus ovat sekoittuneet ja elämä näyttää siltä kuin olisi videopelin sisällä. Maailma on sekavan täynnä värejä, valoja sekä ääniä, ja silmien edessä on jatkuvasti kosketusnäyttö, johon ilmestyy uusia tehtäviä. Ihmiset keräävät pisteitä hyvistä teoista, esimerkiksi julkista liikennettä käyttämällä ja tekevät virtuaalisen ohjelman heille määräämää työtä. Jos elämä käy liian tylsäksi tai joutuu onnettomuuteen, voi muutamalla klikkauksella aloittaa uuden elämän uudella identiteetillä. Tällöin ansaitut pisteet kuitenkin katoavat ja tehtävälista alkaa alusta.

image

Rajattomat mahdollisuudet

Microsoftin videolla on haluttu luoda positiivinen kuva tulevaisuuden digitaalisuudesta ja sen tuomista mahdollisuuksista, kun taas Hyper-Reality –videossa maailma näyttää enemmänkin kaaokselta. Todellisuudessa tulevaisuus voi olla mitä tahansa näiden väliltä. Digitalisaatio luo rajattomasti mahdollisuuksia kehittää esimerkiksi koulujen oppimismetodeita ja työpaikkojen toimintatapoja. Myös arkielämä muuttuu helpommaksi, kun kaikki tarpeellinen löytyy muutaman klikkauksen päästä. Toisaalta ihmisten välinen kommunikointi vähenee, kun tuijotamme yhä enemmän vain näyttöä ja muutumme entistä laiskemmiksi kaiken tullessa luoksemme. Onko digitalisaatio ottamassa vallan meistä?

Ennen ei käynyt mielessäkään, että puhelinta voisi joskus kuljettaa jatkuvasti mukana, joten mistä tiedämme kuinka paljon teknologia jatkaa kehittymistään tulevaisuudessa. Kukaan ei osaa etukäteen sanoa onko muutos positiivinen vai negatiivinen, mutta varmaa on, että digitaalinen maailma tulee muuttumaan vielä monta kertaa.

- Emma

Mitä on digitaalinen liiketoiminta?

Digitalisaatiolla on vahva rooli ja se näkyy monella eri tapaa liiketoiminnassa. Tänä päivänä lähes jokainen yritys hyödyntää digitalisaatiota jollain tavalla omassa toiminnassaan. Itselleni tuli ensimmäiseksi digitaalisesta liiketoiminnasta mieleen verkkokauppa. Se on asiakkaalle nopea ja vaivaton tapa tehdä ostoksia. Nykyään jopa ruokaostokset voi hoitaa verkossa. Toinen erityisesti palvelualoilla lisääntynyt digitalisaation muoto ovat itsepalvelukassat ja -automaatit. Monet isot yritykset, esimerkiksi pankit ja vakuutusyhtiöt, tarjoavat asiakkailleen Chat -palvelua verkkosivuillaan. Asiakkaita kannustetaan yhä enemmän tällaiseen toimintaan.

image

Digitalisoimalla toimintoja yritykset pyrkivät esimerkiksi kustannustehokkuuteen ja myynnin kasvattamiseen. On edullisempaa hyödyntää itsepalvelukassoja, joita valvoo yksi työntekijä, kuin pitää saman verran kassalinjoja auki. Robotiikkaa ja automatisointia hyödynnetään yhä enemmän. Eri ohjelmistoihin voidaan asentaa ja kehittää robotteja, jotka tekevät osan työstä. Tilitoimistot pyrkivät paperittomaan ympäristöön ja yritykset lähettävät e-laskuja, jotka asiakkaat voivat hyväksyä ja maksaa esimerkiksi suoraan mobiililaitteeseen ladatun sovelluksen kautta. Vaikka työtehtävien automatisointi vähentää etenkin palvelualojen henkilökunnan tarvetta, se lisää samalla muita työmahdollisuuksia.

Yritykset ovat aina keränneet tietoja asiakkaistaan tavalla tai toisella. Datan keräämisen perusteella voidaan parantaa asiakaskokemusta sekä kehittää uusia palveluita. Asiakkaan ostokäyttäytymistä seurataan ja sen perusteella voidaan myöntää bonuksia ja markkinoida erilaisia tuotteita. Monissa verkkokaupoissa houkutellaan asiakkaita antamaan sähköpostiosoitteensa ja tilaamalla uutiskirjeen, että saa alennuskoodin, jonka voi hyödyntää kyseisessä verkkokaupassa. Yritykset luovat kyselyitä, joihin vastaamalla asiakas osallistuu esimerkiksi arvontaan. Kaikki tämä tapahtuu nykyisin digitaalisesti tietokoneella tai mobiililaitteella.

Digitalisaation ja etenkin asiakastietojen säilyttämiseen liittyy myös riskejä. Verkossa tulee lukuisia mahdollisuuksia vastaan, jossa pyydetään jotain tietoja asiakkaasta. Toukokuussa 2018 voimaan tuli uusi henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota sovelletaan kaikissa EU-maissa. Sen tarkoituksena on esimerkiksi parantaa henkilötietojen suojaa sekä edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä. Ostamalla tuotteita verkossa, tarvitaan joko henkilötiedot laskutusta varten tai suoraan pankkitiedot verkkomaksua varten.

image

Viestintä ja markkinointi hoituu helposti verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa. Kuluttajat etsivät tietoa yrityksistä Internetin kautta. Tämän takia melkein jokaisella yrityksellä on tai olisi hyvä olla kotisivut sekä toimintaa sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa, Twitterissä tai Instagramissa. Mainoksia näkee televisiosta ja Internetistä, kuulee radiosta tai niitä laitetaan esimerkiksi YouTubessa videoiden väliin kaupallisissa yhteistöissä. Ainakin osan painetuista tarjouslehdistä, joita jaetaan kuluttajille Postin kautta, saa nykyisin myös digiversiona.

Tiivistettynä, digitaalinen liiketoiminta on erittäin laaja käsite. Riippuen yrityksistä, melkein jokainen hyödyntää digitalisaatiota jollain tavalla. Se luo rajattomasti uusia mahdollisuuksia. Mielestäni digitalisoituminen on hyvä idea. Itse käytän paljon puhelimeen ladattavia sovelluksia ja hoidan asioita niiden kautta. Tämä vaatii sen, että sovellukset on huolellisesti suunniteltu, helppokäyttöisiä ja yksinkertaisia. Ne vaativat myös jatkuvaa päivitystä. Totuus on se, että maailma kehittyy ja digitalisoituu jatkuvasti. Yritysten on oltava siellä, missä asiakkaatkin ovat. 

- Sini

Digi sitä, digi tätä

Digitalisaatio on vienyt meidän siihen pisteeseen, että Suomen Luonto voi surutta listata vuoden turhakkeiksi kolikkokukkaron, levyhyllyn ja maalaisjärjen. Kaiken voi googlata tai twiitata, musiikki tulee Spotifysta ja ruokaostokset maksetaan vilauttamalla puhelinta maksupäätteelle. Urheilukello taiteilee käyttäjälleen henkilökohtaisen treeniohjelman, sekä mittaa unta ja laskee päivän aikana kertyneet askeleet. Auton ovien avaaminen ei enää vaadi edes napin painallusta – riittää, että kauko-ohjattu avain on kuljettajan taskussa.

image

Arki ei ole koskaan ollut näin helppoa. Siitä huolimatta valitamme enemmän kuin koskaan ennen. Miten voikin käydä niin huono tuuri, että verkkopankissa on tunnin kestävä huoltokatko juuri silloin, kun haluaisin tarkistaa tilini saldon? Joudun siis poistumaan kotoa ja kävelemään kilometrin päähän automaatille. Onneksi voin tästä pöyristyneenä kirjoittaa Osuuspankin Facebook-sivuille närkästyneen asiakaspalautteen yhden tähden saattelemana.

image

Somen voima on tänä päivänä se kaikista suurin voima, joka korjaa yhteiskunnan suuria epäkohtia, jakaa oikeutta, tuomitsee ja tuhoaa. Julkisesti ulos tuotu palaute tavoittaa muutkin kuin vastaanottajan, mikä tekee ongelmasta yhteisen. Me kaikki voimme samaistua siihen, kun kiireisenä aikana verkkokaupassa tehty tilaus ei mene läpi ja tuote on hetkessä loppuunmyyty. Viis siitä, että sivusto on ylikuormittunut suuren käyttäjämäärän takia, eihän tällaista voi tapahtua enää vuonna 2018. Miten muutenkaan olisin voinut ostaa tämän tuotteen, menemällä paikan päälle kivijalkaliikkeeseen vai?

image

Kaupankäynti on todella mullistunut vuosikymmenten saatossa, eikä vähiten itse maksaminen. Modernin aikakauden lämmin tuulahdus tuo mukanaan maksupäätelaitteet kassoille. Kohta pankkikortista löytyykin jo lähimaksuominaisuus, sitten kortti jää kotiin ja maksu hoidetaan puhelimen välityksellä. Tähän on tultu, markoista MobilePayhin. Käteinen raha on katoava luonnonvara, josta toiset pitävät kiinni kynsin ja hampain. Tällaiselle asiakkaalle Visa on pelkkä muovinpala ja pin-koodi liian vaikea muistaa. Siksi hän kassalla toteaakin: ”Minä maksan rahalla”, ja iskee tiskille rypistyneen viisikymppisen. Eräänlainen kannanotto sekin.

Mitä on digitaalinen liiketoiminta?

Yhä suurempi osa yritysten toimintaympäristöistä on siirtynyt sähköiseen muotoon. Kaikki alkaen pankkien lainahakemuksista päättyen uusimpiin kosmetiikkatuotteiden vertailuihin tapahtuu nykyään verkossa. Asiakaspalveluchatissa neuvotellaan tarjouspyynnöistä ja autetaan kuluttajia löytämään etsimänsä verkkosivulta. Laskutukseenkin on tarjolla nykyään e-sopimuksia, jolloin paperisia kirjeitä ei lähetetä enää laisinkaan. Perinteisten verkkokauppojen lisäksi digitaalinen liiketoimina näyttäytyykin monipuolisena kenttänä, jolla jokainen yritys voi kehittyä ja saavuttaa uusia ulottuvuuksia toiminnassaan.

Digitaalisuus on hiipinyt myös kivijalkaliikkeeseen. Esimerkiksi kampaamon kassalipas on enää hyvin harvoin manuaalinen vempele, johon summat syötetään käsin. Monissa ruokakaupoissa itsepalvelukassat, joilla asiakas käyttää digitaalista käyttöliittymää ja pankkikorttia ostostensa rekisteröintiin ja maksamiseen, ovat jo arkipäivää. Kivijalkaliikkeet ovat läsnä asiakkaiden arjessa sosiaalisessa mediassa erilaisilla tempauksilla ja markkinointikikoilla. Asiakastyytyväisyyttä tutkitaan perinteisten paperilomakkeiden sijaan tableteilla täytettävien gallupien tai jopa hymynaamakyselyjen avulla. Arvokasta dataa kerätään erilaisin analyysein.

Digitaalisuus on tätä päivää. Se on tulevaisuutta. Digitaalisuuden hyvyydestä tai huonoudesta voidaan väitellä, mutta totuus on yksinkertainen; kukaan ei välty siltä sähköiseltä hyökyaallolta, jota modernisoitumiseksi kutsutaan. Digitaalisen liiketoiminnan ymmärtäminen ja hyödyntäminen tulevat olemaan avainasemassa, kun kilpailu alalla kuin alalla kovenee.

Liiketoiminta ja digitaalisuus

Maailma on muuttunut digitaaliseksi tekniikan nopean kehityksen myötä. Sähköiset ajanvaraussysteemit, yrityksen hyödyntämä sosiaalinen media sekä maksupäätteet ovat esimerkkejä liiketoiminnan digitaalisuudesta. Yritykset haluavat helpottaa omaa toimintaansa ja vastata asiakkaiden jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. Ihmiset ovat nykypäivänä kiireisempiä kuin koskaan ennen ja haluavat arkielämänsä toimivan tehokkaasti. Helppoutta ja nopeutta arvostetaan – tai jopa vaaditaan. Vaatteet, huonekalut ja ruuan voi tilata netin kautta suoraan kotiovelle. Maksaminen hoituu verkkopankissa muutamalla klikkauksella.

image

Digitaalisuuden mahdollisuudet

Digitaalisen maailman mahdollisuudet ovat rajattomat. Yritykset keksivät uusia keinoja kuluttajien tarpeiden tyydyttämiseksi ja luovat heille kokonaan uusia tarpeita. Kuka olisi uskonut kymmenen vuotta sitten, että kaikki musiikki, elokuvat ja kirjat ovat aina saatavilla omasta puhelimesta. Sosiaalisen median vuoksi markkinoinnin ja viestinnän rooli on kasvanut. Kontakti kuluttajiin saadaan helpoiten eri sosiaalisen median kanavien kautta ja kuluttajien oma mielipiteiden jakaminen on noussut avainasemaan. Esimerkiksi asiakkaan Instagramissa jakama kuva herkullisen näköisestä ravintola-annoksesta on ilmaista mainosta ravintolalle. Toisaalta yksikin kriittinen kirjoitus yrityksen Facebook-seinällä vaikuttaa negatiivisesti kuluttajien mielikuvaan yrityksestä. Digitaalisuus on myös niin sanotusti pienentänyt maailmaa. Kun globaalit markkinat ovat jokaisen käden ulottuvilla puhelimessa ja tietokoneen ruudulla, on koko maailma avoinna yrityksille.

Digitaalisen liiketoiminnan haasteet

Digitalisaatio on muuttanut liiketoimintaa toisaalta myös monimutkaisemmaksi. Maailma muuttuu joka hetki ja yrityksillä on täysi työ pysyä mukana liikkeessä. Päätöksenteon ja reagoinnin pitää olla nopeaa. Uuden tekniikan käyttöönotto vaatii lisää resursseja. Myös kansainväliset markkinat tuovat omat haasteensa, kun kulttuuriset ja lainsäädännölliset erot pitää ottaa entistä tarkemmin huomioon liiketoiminnassa.


Tänä päivänä yritysten on oltava perillä digitaalisesta maailmasta, koska markkinoilla on vaikea menestyä ilman digitaalista toimintaa ja näkyvyyttä. Voisi siis sanoa, että digitaalisuus on aina lähes automaattisesti osa liiketoimintaa - halusi yritys sitä tai ei.

- Emma

Digitalisaatio palvelualoilla

Palvelualojen muuttuessa yhä digitaalisempaan suuntaan, kilpailu kiristyy jatkuvasti. Asiakkaiden tarpeiden ja odotuksien kasvaessa, toimintaa keskitetään asiakasläheisemmäksi ja palveluita pyritään räätälöimään tarvekohtaisesti. Digitaalisilla palvelualoilla muutokset ovat olleet odotettavissa, mutta nyt on myös perinteisten palveluiden herättävä digiaikaan taatakseen kilpailukykynsä. Pärjääkö Suomi digitaalisessa kehityksessä, vai onko aika ottaa härkää sarvista?

image

Noustakseen kansainvälisen digitalouden paalupaikalle, tulisi suomalaisten yritysten ymmärtää ja hyödyntää kattavasti digitalisaation luomia mahdollisuuksia. Digitalisaation avulla suomalaisilla palveluyrityksillä on kaikki mahdollisuudet kasvuun ja kansainvälistymiseen. Tällä hetkellä mahdollisuuksia onkin jo hyödynnetty vahvasti kasvavien palveluyritysten kohdalla. Jotta digitaalisuutta voidaan parantaa, tulisi myös suomalaisen yhteiskunnan ja julkisen sektorin tukea tätä tavoitetta.

Digitalisaation aiheuttamat muutokset heijastuvat palvelualoille toiminnasta riippumatta. Tämä voidaan nähdä esimerkiksi yhdessä perinteikkäimmässä palveluntarjoajassa, Postissa, joka on etsinyt kasvua uusista postinjakamisen yhteydessä suoritettavista palveluista. Työnkuvien laajentamisen on mahdollistanut muun muassa mobiililaitteiden kautta tarjottava työnohjaus.

Vaikka digitalisaatio vaikuttaakin palvelualojen liiketoimintaan toimialaan katsomatta, murroksen nopeus on kuitenkin hyvin vaihtelevaa. Nopeimmat muutokset nähdään media- ja viihdealalla, joiden käyttäjille on jo valmiiksi syntynyt taipumuksia digitaalisia palveluihin. Hitaimmin muuttuvat palvelut taas ovat logistiikka- ja huoltopalveluita; näiden toimialojen suurimmat haasteet digitaalisuuden parissa ovat fyysisesti toimitettavien tavaroiden ja palveluiden määrä, joita ei media- ja viihdealoilla juurikaan esiinny.

Muutokset vaikuttavat myös työntekijöihin, joilta vaaditut ominaisuudet muuttuvat monipuolisempaan suuntaan. Vaatimusten kasvaessa ja uudistusten realisoituessa työstä voi tulla ajoittain haastavaa, minkä osa henkilökunnasta voi kokea hyvinkin stressaavana. Digitaalista murrosta voi kuitenkin katsoa hyvinkin toisenlaisesta näkökulmasta ja nähdä kolikon kääntöpuolen, syyn miksi sitä tehdään. Aina syynä ei ole pelkästään liiketoiminnan kehittäminen ja kilpailukyky, vaan myös työn tekemisen helpottaminen. Teknologian avulla parannetaan mahdollisuuksia etätöiden tekemiseen, automatisoidaan yksinkertaisimpia työtehtäviä ja hyödynnetään puhelinkokouksia.

image

Suomesta on muiden kehittyneiden maiden tapaan tulossa moderni palvelutalous. Vuonna 2015 palvelut kattoivat 41 % Suomen kokonaistuotannosta, vaikka 1980-luvun alussa osuus oli vain viidennes. Toimintatavoissa tapahtuvat muutokset edellyttävät palveluyritysten työnjohdolta ja työntekijöitä uudenlaista ajattelutapaa ja uusien toimintakäytäntöjen omaksumista. Suomalaisten tulee siis ymmärtää digitaalisuuden tarjoama kasvupotentiaali ja tarttua rohkeasti tilaisuuksiin.

Lari Mäntylä, opiskelija, Haaga-Helia.