Posts on Twitter:

With - via ➡️

have a great opportunity for a mid-level developer. If you know anybody with skills in .Net, and ? Simply refer them through your📱iPhone/android on our app or via our website ().
Downloading an envelope's documents at any point of the lifecycle can make things so much easier. Here is how it works:
[ : Day 14] seems to be the recurring theme. More best practices today with methods. Also worked on with & . Look forward to more tomorrow.Just made public my font rendering code. It is a port of an old Delphi version I had which in turn was a port of the original C code by Sean Barrett Might be useful for those creating their own engines.


Retweet Retweeted Like Liked

Posts on Tumblr:

Making a voxelmesh out of any given mesh, live generation version~

it’s procedural and should work on any mesh, it’s a bit slow atm but has room for improvement.

React learning

import defaultExport from “module-name”; - tohle funguje když mám export default, je jedno jak se to default jmenuje při exportu

import { export } from “module-name”; - tohle když mám export { Jedna, Dva }, musí se to jmenovat stejně jako při exportu

když mám from složka - tak to hledá index.js, když dám from soubor tak hledá v něm
tj. indexem se zařídí, že se oddělí název

Javascript uses a pass by value strategy for primitives but uses a call by sharing for objects. Call by sharing is largely similar to pass by reference in that the function is able to modify the same mutable object but unlike pass by reference isn’t able to assign directly over it

exports = module.exports = {} - jakoby na začátku file
module.exports = { Jedna, Dva } a var t = require(‘module..’) pak t.Jedna, t.Dva…
- je to starší zápis toho výše export/import

React props: komponenta má jen ty props co tam pošlu, když chci i ostatní tak …this.props - a na prvním místě nebo se to ne/přepíše

.map - jako select v linq, na kazdem prvku pole spusti fci a vrati pole
.reduce - to same, ale vysledek vrati jako argument dalsi funkci, vysledek je jedna hodnota pole.reduce(function(accumulator, prvek pole) { … }, default)
.filter - jako where v linq

construktor - ještě nemám this.props, ale můžou být parameterem

vypisovani state vs props - do props Dva dam state z Jedna, ve Dva vypisuju z props, v Jedna ze state, při update se překresli ve dva i v jedna
trik pokud je potřeba this v handleru - this.handleClick = this.handleClick.bind(this);

this.handleClick = this.handleClick.bind(this); - lepší nedělat v render, ale v konstruktoru protože jinak se provede při každém render - perf

logicky je UI immutable, při změně se vytvoří nové, ale technicky react propíše do DOM jen změny

props neměním uvnitř komponenty, state je naopak privatni v komponente
componentDidMount - ve chvili kdy se vyrenderuje do dom, teoreticky stejné jako construktor?
state - nemodifikovat přímo, je async - v případě zavilosti používat variantu s fcí, updaty se merguji - stačí jednu propertu v setState nastavit
A component may choose to pass its state down as props to its child components
do eventu jde přidat eventArgs a preventDefault klasicky
v render return null nevykresli nic
má v sobě zabudovanou ochranu proti více odeslání - throttle, debounce
formy - proste vzdy handler s eventem a name a setState, nebo Formik
práce se state - dvě komplnenty potřebují sdílet stav, tak se vytáhne do společného předka, a pošle se tam jako props, a zároveň delegát na onChange funkci
setState  spouští render - nejdůležitější idea, všechny změny přes setState, vše je jen stav aplikace - single source of truth
nestování komponent - jde out of box, vypíše se props.children anebo prostě v props - zápis v chlupatých závorkách
dědičnost - v reactu se nepoužívá, vše kompozice přes props
react fiber - reimplmentace core reactu
code spliting - normálně vše do jednoho bundle, buď divné zápisu nebo react.lazy, nejlépe asi podle route
React.createContext - kontext, který se nepředává přes props, použití obalené v MyContext.Provider a v childred static ct = ContextName a this.context, teoreticky pro user, theme, lang…
error boundary - jakoby catch pro chyby při renderování, musí se definovat  static getDerivedStateFromError() or componentDidCatch(), nefunguje na eventy - na ty obyčejné try/catch
React.Fragment - jen seskupuje, v return jde i list, ale toto se zabalí bez extra divu napr.
názvy začínají velkým písmenem
dekonstruct - const { kind, …other } = props;
Portals provide a first-class way to render children into a DOM node that exists outside the DOM hierarchy of the parent component.
event bubling - při click na child se spustí event na child, pak na parentu až k dokumentu
event capturing - naopak - od window až k targetu, ale obyčejně se nepoužívá, addEventListener bez třetího atributu
jsx - je syntaktic sugar pro ten zapis <Component /> bez toho jde ReactDOM.render..
propTypes - validace props, forma type checkingu (jine - TS, flow), jde i default určit
ref - přistup k domu child komponent (focus, animace, 3rd party), this.textInput = React.createRef(); a pak this.textInput.current.focus();, je to jak props, dělám tim něco na child, ale přímo a ne přes props, když je to dom element tak current vrací element, když je to komponenta, tak komponentu.. na co to je?
render prop - komponenta má jako prop metodu render, prostě obyčejná metoda která se zavolá v render s nějakým parametrem, aby se tam dalo vykreslit cokoliv a chování zůstalo zapouzdřené v parent komponentě, ale předává parametery do child, je to pattern jen
Kdyby se nejmenovalo render ale children, dá se napsat jako podelement prostě, kde bude funkce s parametry
HOC - také pattern - higher-order component is a function that takes a component and returns a new component, HOC composes the original component by wrapping it in a container component. A HOC is a pure function with zero side-effects. Trik je v tom, že HOC přidá komponentě do props nějaké další info/funkce

function logProps(WrappedComponent) {
 return class extends React.Component {
   render()… WrappedComponent …this.props

jiný zápis

const withStorage = (WrappedComponent) => {
 class HOC extends React.Component {

s props
const Loading = loadingProp => WrappedComponent => {
 return class LoadingHOC extends Component {

———————-

Foo a = new Foo { Name = “a” };
Foo b = a;
b.Name = “b”;
Console.WriteLine(a.Name);//pro Foo struct A, pro class B

- Functions, Serverless Compute
- Logic Apps, Serverless Workflow
- Event Grid, Serverless Events

————————
promisy

var promise1 = new Promise(function(resolve, reject) {
 setTimeout(function() {
   resolve('foo’);
 }, 300);
});

volá vždy resolve nebo reject - v promise
v then když se volá return tak podle toho co to je - když promise nebo přímo ta hodnota
proto promise.all aby bylo jen then?