Posts on Twitter:

Porwch y Contractau -


Yn meddwl pa neu sydd ar gael i'ch ? Os nad ydych chi'n siŵr ble i edrych, ewch i'n yn ar 24/01 . Cofrestrwch drwy ddefnyddio'r ddolen hon:Os ydych newydd ddechrau'ch busnes, bydd ein gweithdy yn Arberth ar 24/01 yn gyfle da i gael ateb i'ch holl gwestiynau . Archebwch trwy ddefnyddio'r ddolen hon:


Roedd hi’n gyfarfod gwych yn wythnos ddiwethaf! Ni’n edrych ymlaen at gefnogi busnesau newydd ac i ddatblygu cysylltiadau defnyddiol â’r gymdeithas lewyrchus. Ymlaen i’r cyfarfod nesaf!
Yn meddwl pa neu sydd ar gael i'ch ? Os nad ydych chi'n siŵr ble i edrych, ewch i'n yn ar 24/01 . Cofrestrwch drwy ddefnyddio'r ddolen hon:

Bore da! Chwilio am ? Angen cyngor ? Beth am ddilyn ein cyfrif?
Beth ‘wyddoch chi am eich cadwyn gyflenwi? Efallai y bydd angen i'ch ymateb yn gyflym i unrhyw newidiadau oherwydd . Mae'n well dechrau paratoi nawr.
Ni fu erioed amser mwy pwysig i sicrhau bod gan eich y sgiliau i wynebu'r heriau sydd o'ch blaen. Edrychwch ar ein Cronfa Wybodaeth Sgiliau newydd heddiw -
There’s no need to be afraid of the tendering process. We’ve an excellent course in on 17 January explaining it all. Don’t miss it!Mae gennym weithdy yn ar 22/01. Dechrau ? Bydd ein gweithdy am ddim yn darparu'r wybodaeth sydd angen ei wybod, eisiau archebu lle? Dilynwch y ddolen hon:
Un ar gyfer y dyddiadur! Os ydych yn edrych am am gymorth tendro, dewch i'r cwrs yma yn ar 4 Chwefror i ddarganfod sut i lwyddo.Posts on Tumblr:

just prepped 3 thumb drives for clients

yeah

what you know about productivity

Njerëzit në TV, shumë të ngurtë

Po shikoja ‘Dancing With the stars’. Formula e programit është shumë e mirë dhe rezultati duhet te jetë tepër popullor/sportiv. Është i vetmi program momentalisht në Shqipëri (me sa mbaj mend) që meriton te quhet spektakël, dhe është logjike që nga ky spektakël të merret një argëtim i pastër, duke marr para sysh premisin e programit: Disa personalitete të artit dhe të kulturës janë te gatshëm të gjykohen në një fushë ndaj të cilës, me plot të drejt, janë injorant. Pra pak a shumë këto njerëz zhvishen nga potenciali i tyre në momentin që përballen me jurinë.

Por ç'farë ndodhë në të vërtet. Të gjithë konkurrentët mbajnë të njëjtin personalitet, dhe në momentin që kritikohen, nëse kritikohen, e marrin sikur u kritikua personaliteti i tyre. Por aq më keq, këtë 'mentalitet’ e kanë të gjithë; konkurrentet, prezantuesit dhe juria, dhe si rezultat, rrjedha natyrale e programit shkatërrohet, dhe humbasin ato elemente që e bëjnë këtë program 'spektakël’.

Ky mentalitet, ku protagonistet duan pa tjetër të trajtohen si 'profesor’ dhe si ajka e shoqërisë, ekziston në ç'do program. 

Duke pasur para sysh që shoqëria, në të gjithë botën ka evoluar, nuk besoj se ky mentalitet ka sukses ne mediet shqiptare. Kjo mund të vërtetohet në suksesin e madh që ka 'BigBrother’ në Shqipëri (me sa kam dëgjuar). Kjo do të thotë që shqiptarët duan të shikojnë njerëz në televizor dhe jo fasada. 

Kjo 'teknik’ ku protagonistët nuk mundohen të shesin mend (me plot kuptimin e fjalës) tek populli, përdoret ne çdo program Anglez. Bilës, edhe në programet serioze (siç janë ato politike), të pranishmit flasin pa as një superioritet, duke pasur para sysh, populli nuk e ka për detyrë që të ketë durim, dhe me shumë lehtësi mund ta ndërroj kanalin.

Për mendimin tim, është evidente që producentët e këtyre programeve nuk mundohen ti plotësojnë shihet e popullit, pasi kuptohet që është shumë e lehte që të mbledhin disa njerëz që ju duket vetja intelektual dhe ti lejosh ato të flasin disa orë sikur te jenë papagall.

Një mënyrë që kjo formulë  e vjetër mund të shkatërrohet është nëse kompanitë që sponsorizojnë këto programe te thata, të fillojnë duke bërë sondazhet personale, në mënyrë që ta kuptojnë shijen e konsumatorit. Si rezultat, keto kompani do jenë në gjendje që të sponsorizojnë vetëm projektet televizive që përputhen me shijet reale te konsumatorit. 

Normalisht ky proces duhej të kryhet nga media, dhe besoj se media me siguri bën sikur, por nëse tëgjith shqipëtaret janë pak a shumë dakord me ç'farë u tha në këtë artikull, atëherë, statistikat e prodhara nga media (nëse prodhohen) janë të shpikura.